Articles producció científica> Estudis de Comunicació

La gestió comunicativa de la seguretat alimentària a la Unió Europea: l'ús institucional dels mitjans de comunicació social

 • Identification data

  Identifier: PC:112
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC112
 • Authors:

  Lores, M.
  Lozano, N.
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Lores, M. Lozano, N.
  Department: Estudis de Comunicació
  e-ISSN: 2013-9985
  Abstract: L'interès per la comunicació de riscos alimentaris ha augmentat notablement en els últims trenta anys. El motiu principal ha estat la necessitat de gestionar les diferents alarmes i crisis alimentàries que han succeït des del cas de les vaques boges a la meitat dels anys noranta. Tot i que les institucions han comprovat que la comunicació de risc és vital per a la gestió d'aquestes situacions, és molt difícil posar-la en pràctica de forma efectiva a causa dels múltiples factors que la componen. A més, des de fa uns anys, s'ha sumat la irrupció dels mitjans de comunicació social (social media) i els webs 2.0. Aquests nous canals tenen una sèrie d'implicacions que fan repensar les lògiques comunicatives de les institucions.
  licence for use: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  Keyword in other language: Comunicació de risc Social Media seguretat alimentària
  ISSN: 1130-183X
  Last page: 72
  Journal volume: 1
  Papper version: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Link to the original source: https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000015.pdf
  Article's DOI: 10.2436/20.3008.02.25
  Entity: Universitat Rovira i Virgili.
  Journal publication year: 2012
  First page: 59