Articles producció científica> Economia

Estratègies i aplicacions d'aprenentatge actiu en l'assignatura d'Economia del Medi Ambient

 • Identification data

  Identifier: imarina:5127286
 • Authors:

  Bové Sans, Miquel Àngel
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Bové Sans, Miquel Àngel
  Department: Economia
  URV's Author/s: Bové Sans, Miquel Angel
  Abstract: L’objectiu d’aquest treball és presentar i analitzar el procés d’aplicació de metodologies d’aprenentatge actiu, en l’assignatura Economia del Medi Ambient, per tal d’aconseguir una major implicació dels estudiants en el seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit, s’ha reduït el temps dedicat a la transmissió de coneixements a través de les tradicionals classes magistrals, per tal de poder aplicar metodologies més actives, amb l’objectiu d’aconseguir millorar la motivació dels estudiants, incrementar els coneixements adquirits i assolir algunes competències, que anteriorment no s’havien plantejat. Les dades de l’enquesta de valoració de l’assignatura, per part dels estudiants, reflecteixen la bona acceptació del sistema de pràctiques que integren l’avaluació continuada, de la utilització del Moodle com a entorn virtual de formació i, especialment, de la utilització de documentals com a instrument per adquirir nous coneixements, així com per a promoure la reflexió i el debat.
  Thematic Areas: Revistas de ciencias de la educación Pedagogical & educational research Interdisciplinary research in the social sciences Engenharias iii Education & educational research Educación Educació Educação Ciencias de la educación
  licence for use: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  Author's mail: miquelangel.bove@urv.cat miquelangel.bove@urv.cat
  Author identifier: 0000-0002-8238-9368 0000-0002-8238-9368
  Record's date: 2023-10-21
  Papper version: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Licence document URL: http://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
  Papper original source: Atic. Revista D'innovació Educativa. (10): 1-10
  APA: Bové Sans, Miquel Àngel (2013). Estratègies i aplicacions d'aprenentatge actiu en l'assignatura d'Economia del Medi Ambient. Atic. Revista D'innovació Educativa, (10), 1-10. DOI: 10.7203/attic.10.1618
  Article's DOI: 10.7203/attic.10.1618
  Entity: Universitat Rovira i Virgili
  Journal publication year: 2013
  Publication Type: Journal Publications
 • Keywords:

  Education & Educational Research
  Revistas de ciencias de la educación
  Pedagogical & educational research
  Interdisciplinary research in the social sciences
  Engenharias iii
  Education & educational research
  Educación
  Educació
  Educação
  Ciencias de la educación
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar