Articles producció científica> Dret Privat, Processal i Financer

Anàlisi jurídica de la utilització de l\'estabilitat pressupostària com a límit del principi d\'autonomia financera

 • Identification data

  Identifier: imarina:6365077
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina6365077
 • Authors:

  Joan Pagès i Galtés
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Joan Pagès i Galtés
  Department: Dret Privat, Processal i Financer
  URV's Author/s: Pagès Galtés, Joan
  Keywords: Hashtag Etiqueta «#» @uroweb @residentesaeu @infoAeu
  Abstract: El principi d’estabilitat pressupostària és una versió del tradicional principi d’equilibri pressupostari. Arran de la normativa comunitària, va ser adoptat pel legislador espanyol el 2001, i a partir d’aquesta data ha anat adquirint més protagonisme. Es dona, però, la circumstància que s’ha aprofitat l’establiment d’aquest principi per anar limitant acceleradament el principi d’autonomia financera de les comunitats autònomes, cosa que ha provocat una degradació d’aquest principi, fins al punt que a data d’avui ja es pot considerar com de segon grau. No es dedueix altra cosa de la doctrina constitucional quan fa prevaldre el principi d’estabilitat sobre el d’autonomia. Segons el nostre parer, es tracta d’una interpretació exageradament centralista del text constitucional que s’hauria de superar amb una exegesi més equilibrada capaç de ponderar el fet que l’ordenament constitucional configura un estat compost per ens autònoms.
  Thematic Areas: Revistas de derecho Public administration Psicología Political sciences and international relations Law Dret Derecho administrativo Derecho Ciencias sociales Ciencias jurídicas
  Author's mail: joan.pages@urv.cat
  Author identifier: 0000-0002-4287-6110
  Record's date: 2023-04-15
  Papper version: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Link to the original source: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i0.2019.3271
  Licence document URL: http://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
  Papper original source: Revista Catalana De Dret Públic. (Extra 2): 73-100
  APA: Joan Pagès i Galtés (2019). Anàlisi jurídica de la utilització de l\'estabilitat pressupostària com a límit del principi d\'autonomia financera. Revista Catalana De Dret Públic, (Extra 2), 73-100
  Article's DOI: 10.2436/rcdp.i0.2019.3271
  Entity: Universitat Rovira i Virgili
  Journal publication year: 2019
  Publication Type: Journal Publications
 • Keywords:

  Law,Public Administration
  Revistas de derecho
  Public administration
  Psicología
  Political sciences and international relations
  Law
  Dret
  Derecho administrativo
  Derecho
  Ciencias sociales
  Ciencias jurídicas
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar