Articles producció científica> Filologia Catalana

La restricció dels sintagmes nominals escarits en els verbs psicològics del català

 • Identification data

  Identifier: imarina:9207198
 • Authors:

  Carles Royo Bieto
  Llengua & Literatura
  Llengua & Literatura. (31): 79-101
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Carles Royo Bieto
  Department: Filologia Catalana
  URV's Author/s: Royo Bieto, Carles
  Abstract: En català, la majoria de verbs admeten els sintagmes nominals escarits o sen-se determinant en posició postverbal. Tanmateix, les oracions amb verbs psicològics emotius habitualment no els accepten (*Odio pastanagues; *Sor-prenc nens; *M’agraden trens). Sense referir-se específicament als verbs psicològics, aquesta restricció s’ha explicat des d’aproximacions sintàctiques per la posició estructural del sintagma, com a especificador d’un nucli funcional. En aquest treball proposo que en el cas dels verbs psicològics també es tracta d’una restricció informativa i semàntica. Des del punt de vista de l’estructura informativa, la dificultat dels sintagmes nominals escarits per actuar com un tema informatiu explica aquesta restricció, ja que l’oració amb aquests predicats es resisteix a acceptar sintagmes de referència inespecífica que actuïn com a rema oracional: són sintagmes de natura temàtica encara que ocupin la posició postverbal. Des del punt de vista semàntic, la restric-ció es pot explicar per les condicions semàntiques que aquests predicats im-posen sobre la no-inespecificitat de l’argument postverbal, en una oració amb un cert grau de no-inespecificitat de l’experiència psicològica que afecta l’experimentador. La restricció es pot relaxar en la mesura que la predicació denotada pel verb psicològic passi a ser més externa en determinats contex-tos, sense que expressi l’afectació d’un experimentador (*La Tona adorava nensvs.Els romans adoraven estàtues); d’altra banda, un verb no psicològic que prengui una semàntica psicològica, amb afectació d’un experimentador per expansió metafòrica del significat, pot adquirir aquesta restricció (El franctirador va ferir vianantsvs. *El professor va ferir alumnes [ferir ‘ofen-dre’]).
  Thematic Areas: Linguistics Filologías Filologia, lingüística i sociolingüística Filología hispánica Ciencias humanas
  licence for use: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  Author's mail: carles.royo@urv.cat
  Author identifier: 0000-0003-3071-0145
  Record's date: 2024-03-23
  Papper version: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Link to the original source: https://raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/384989
  Papper original source: Llengua & Literatura. (31): 79-101
  APA: Carles Royo Bieto (2021). La restricció dels sintagmes nominals escarits en els verbs psicològics del català. Llengua & Literatura, (31), 79-101
  Licence document URL: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
  Entity: Universitat Rovira i Virgili
  Journal publication year: 2021
  Publication Type: Journal Publications
 • Keywords:

  Linguistics
  Linguistics
  Filologías
  Filologia, lingüística i sociolingüística
  Filología hispánica
  Ciencias humanas
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar