Articles producció científica> Pedagogia

Smart Classrooms i l'adveniment de la Quarta Revolució Industrial: anàlisi dels factors clau per al disseny d'aules intel¿?ligents

 • Identification data

  Identifier: imarina:9231090
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina9231090
 • Authors:

  Mogas-Recalde, Jordi
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Mogas-Recalde, Jordi
  Department: Pedagogia
  URV's Author/s: Mogas Recalde, Jordi
  Abstract: Aquesta tesi neix amb l’objectiu de descriure les aules intel·ligents analitzant-ne els elements diferenciadors, les dimensions i les interrelacions, per comprendre quines són les tendències que poden proporcionar millores en els processos d’ensenyament-aprenentatge dels estudiants del segle XXI. Per fer-ho, s’utilitza una metodologia d’investigació exploratòria que permet recollir dades i concatenar resultats per ampliar-ne el marc referencial. En total es compendien dotze publicacions del doctorand, en què les tècniques i els instruments de recerca utilitzats són diversos: revisions sistemàtiques de la literatura i aproximacions teòriques amb valoració d'experts, entrevistes, grups focals, anàlisi documental i tests objectius. La fonamentació teòrica permet contextualitzar la Quarta Revolució Industrial i el seu potencial en educació. Com a resultat, s’introdueix una definició de les escoles intel·ligents, que han d’estar dotades de sistemes de gestió integral i solucions automatitzades, han d’estar centrades en les persones i ser inclusives, i han de ser sostenibles, amb l’objectiu d’acollir una educació intel·ligent tot adoptant de manera eficient noves metodologies d’aprenentatge i avenços de la Quarta Revolució Industrial. També es conceptualitzen i es defineixen les aules intel·ligents mitjançant la dimensionalització de les seves característiques, i es descriuen les característiques principals que han de tenir quant a tecnologia, factors ambientals i processos pedagògics. Es posa especial èmfasi en les condicions ambientals, ja que es detecta que són influents en els processos d’ensenyament-aprenentatge i representen un camí rellevant per la innovació a les aules. S’estudien en profunditat els dos temes més rellevants: il·luminació i acústica. Els resultats emergents de la recollida de dades mostren diverses implicacions de les smart classrooms i el seu nivell de maduresa. Val a destacar, d’una banda, que els centres educatius de Catalunya estan disposats a respondre a les innovacions pedagògiques que comporti l’arribada de la Indústria 4.0, però encara no estan preparats per obtenir uns resultats eficients. D’altra banda, es destaca l’efectivitat de sistemes dinàmics per controlar la il·luminació a l’aula, com a primer pas en l’automatització de les condicions ambientals en una aula intel·ligent. 
  Thematic Areas: Educació Ciencias de la educación
  licence for use: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  Author's mail: jordi.mogas@urv.cat jordi.mogas@urv.cat
  Author identifier: 0000-0003-3385-5534 0000-0003-3385-5534
  Record's date: 2023-04-30
  Papper version: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Link to the original source: https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/2996
  Licence document URL: http://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
  Papper original source: Universitas Tarraconensis revista De Ciències De L'educació. (3): 61-72
  APA: Mogas-Recalde, Jordi (2021). Smart Classrooms i l'adveniment de la Quarta Revolució Industrial: anàlisi dels factors clau per al disseny d'aules intel¿?ligents. Universitas Tarraconensis revista De Ciències De L'educació, (3), 61-72. DOI: 10.17345/ute.2020.3.2996
  Article's DOI: 10.17345/ute.2020.3.2996
  Entity: Universitat Rovira i Virgili
  Journal publication year: 2021
  Publication Type: Journal Publications
 • Keywords:

  Educació
  Ciencias de la educación
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar