Articles producció científica> Filologia Catalana

Cos i identitat de gènere. De les poetes catalanes dels anys 20 del segle XX a les dels anys 20 del segle XXI

 • Identification data

  Identifier: imarina:9326431
 • Authors:

  Montserrat Palau Vergés
  Na
  Na. (23): 72-86
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Montserrat Palau Vergés
  Department: Filologia Catalana
  URV's Author/s: Palau Vergés, Montserrat
  Abstract: En el darrer segle s’han tractat des de diverses disciplines i òptiques les identitats de gènere. Les dones han passat d’objectes a subjectes actius alhora d’escriure sobre la seva identitat i, en concret, sobre el seu cos i sexualitat. Aquest article fa un recorregut general sobre aquests canvis a partir del text i context de les poetes catalanes dels anys 20 del segle XX, que començaven a mostrar els seus cossos i desigs, en comparació a les poetes actuals del segle XXI, que s’expressen en llibertat i trenquen tabús.
  licence for use: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  Author's mail: montserrat.palau@urv.cat
  Author identifier: 0000-0003-3723-1526
  Record's date: 2024-06-22
  Papper version: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Link to the original source: https://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volume/23
  Papper original source: Na. (23): 72-86
  APA: Montserrat Palau Vergés (2023). Cos i identitat de gènere. De les poetes catalanes dels anys 20 del segle XX a les dels anys 20 del segle XXI. Na, (23), 72-86
  Licence document URL: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
  Entity: Universitat Rovira i Virgili
  Journal publication year: 2023
  Publication Type: Journal Publications