Articles producció científica> Filologies Romàniques

L'ensenyament de les llengües modernes entre 1876 i 1939

 • Datos identificativos

  Identificador: PC:1246
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC1246
 • Autores:

  Rius Dalmau, Maria Inmaculada
 • Otros:

  Autor según el artículo: Rius Dalmau, Maria Inmaculada
  Departamento: Filologies Romàniques
  Autor/es de la URV: RIUS DALMAU, MARIA INMACULADA
  Palabras clave: educational system pedagogical renewal French teachers sistema educativo Renovación pedagógica profesores de francés sistema educatiu Renovació Pedagògica Professors de francès
  Resumen: This article focuses on the situation of the teaching of modern languages during the 19th century and until the first third of the 20th century in Spain, mainly in Catalonia, and also related to the European background in the same period. The influence of the Reformist Movement on the teaching of modern languages in Europe doesn’t reach Catalonia and Spain until the second decade of the 20th century. Also the methodological innovation doesn’t affect official schools a great deal, where teaching was based on the traditional method of translation, theoretical study of grammar rules and lists of vocabulary. Innovations on the teaching of modern languages were encouraged by the Institución Libre de Enseñanza (ILE) in Spain. The arrival of the Second Republic allowed the innovative ideas of ILE to have some influence in the education policies of the country. The foundation of the Institut-Escola in Catalonia drove to pioneering experiences in teaching, mainly in the field of modern languages. This article revises the role played by the Institut-Escola and the innovative methodological approach on the teaching of modern languages. The Instituto-Escuela of Madrid was founded in 1918 and its influence spread to other cities of Spain, such as Barcelona, Sevilla i València, where from 1931 on, other similar schools were founded. These schools were conceived as experimental institutions and the relevance of the teaching of modern languages in the curricula were rather significant, compared to the others schools of the country. French, English and German were also taught. The French was taught three hours weekly on average, depending on the different levels. Consequently the variation of languages taught and their significance on the curricula showed a great advance in this field. The relevance of Joan Noguès, teacher of French at the Institut-Escola of Barcelona is an important example of good work, which might be a model nowadays En aquest article s’analitza la situació de l’ensenyament de les llengües estrangeres durant el segle XIX i fins el primer terç del segle XX a Espanya -especialment a Catalunya- tot donant també un cop d’ull a la situació que es vivia a Europa durant el mateix període. La influència del Moviment de Reforma de l’ensenyament de les llengües modernes que tingué lloc a Europa a finals del segle XIX, no va arribar a Catalunya, ni a Espanya, fins la segona dècada del segle XX. A més a més, la innovació metodològica va atènyer ben poc els centres oficials on majoritàriament es mantingué l’ús del mètode tradicional o gramatical basat en la traducció i l’estudi teòric de normes gramaticals i llistats de vocabulari. L’empenta de l’ensenyament de les llengües modernes, així com les noves orientacions metodològiques foren impulsades, en l’àmbit estatal, per la Institución Libre de Enseñanza. L’arribada de la Segona República féu possible que les idees renovadores de la ILE influïssin la política educativa del país. D’aquesta manera, iniciatives com ara la creació de l’Institut-Escola ens conduïren a experiències pioneres. L’ensenyament de les llengües modernes es beneficià enormement d’aquest fet. Hem fet un breu repàs del que fou la presència d’aquest ensenyament a l’Institut-Escola i també de la metodologia emprada a les aules. La figura de Joan Nogués, professor de francès de l’Institut-Escola de Barcelona, constitueix un bon exemple que il•lustra la importància d’una feina ben feta que pot servir de model avui dia.
  Grupo de investigación: Grup de Recerca en Lingüística Aplicada
  Áreas temáticas: Education sciences Ciencias de la educación Ciències de l'educació
  Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  ISSN: 1134-0258
  Identificador del autor: s/n
  Fecha de alta del registro: 2015-10-31
  Página final: 126
  Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/submittedVersion
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili
  Año de publicación de la revista: 2008
  Página inicial: 93
  Tipo de publicación: Article Artículo Article
 • Palabras clave:

  Llenguatge i llengües -- Ensenyament
  educational system
  pedagogical renewal
  French teachers
  sistema educativo
  Renovación pedagógica
  profesores de francés
  sistema educatiu
  Renovació Pedagògica
  Professors de francès
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
  1134-0258
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar