Articles producció científica> Filologies Romàniques

L'educació a Catalunya durant el segle XX: una visió a través del lèxic

 • Datos identificativos

  Identificador: PC:1247
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC1247
 • Autores:

  Rius Dalmau, Maria Inmaculada
 • Otros:

  Autor según el artículo: Rius Dalmau, Maria Inmaculada
  Departamento: Filologies Romàniques
  Autor/es de la URV: RIUS DALMAU, MARIA INMACULADA
  Palabras clave: education in Catalonia educational lexicon La educación en Cataluña léxico educativo L'educació a Catalunya lèxic educatiu
  Resumen: En aquest article, s’analitza el lèxic emprat en diversos documents referents a l’edu-cació a Catalunya durant el segle XX. A partir d’aquesta anàlisi, elaborem un quadrecomparatiu que reflecteix la presència de les paraules i la seva freqüència d’ús durant lesdiferents etapes en què hem dividit l’esmentat segle. Prèviament, duem a terme una breuintroducció històrica per tal de donar informació sobre el context polític, social i educa-tiu de l’època. Posteriorment, realitzem un comentari sobre l’ús d’algunes paraules en elsdocuments analitzats, tot destacant-ne la notable disminució de mots com ara voluntat,esforç,deure,alegria,esperit,disciplina, etc., així com l’aparició de nous termes com araestratègia,flexibilitat,globalització,innovació,adequació,interculturalitat...En general,creiem que la recerca que hem dut a terme mostra el fet que, en els últims compassos delsegle passat, sembla haver-se descuidat el treball d’aspectes com ara la voluntat i l’esforç,encaminats a aconseguir la maduresa interior de la persona.
  Grupo de investigación: Grup de Recerca en Lingüística Aplicada
  Áreas temáticas: Education sciences Ciencias de la educación Ciències de l'educació
  ISSN: 0210-2331
  Identificador del autor: s/n
  Fecha de publicacion del artículo: 01/02/2006
  Página final: 89
  Fecha de alta del registro: 2015-11-01
  Volumen de revista: 302
  Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Enlace a la fuente original: https://www.rosasensat.org/revista/us-i-abus-del-llibre-de-text/
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili
  Año de publicación de la revista: 2006
  Página inicial: 84
  Tipo de publicación: Article Artículo Article
 • Palabras clave:

  Educació -- Catalunya -- Història -- S. XX
  Educació -- Catalunya
  education in Catalonia
  educational lexicon
  La educación en Cataluña
  léxico educativo
  L'educació a Catalunya
  lèxic educatiu
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
  0210-2331
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar