Articles producció científica> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

La geometria del còdex 80 (s. XII) de la catedral de Tortosa.

 • Datos identificativos

  Identificador: PC:2016
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC2016
 • Autores:

  Lluís i Ginovart, Josep
  Baiges i Jardí, Ignasi
  Alanyà i Roig, Josep
 • Otros:

  Autor según el artículo: Lluís i Ginovart, Josep; Baiges i Jardí, Ignasi; Alanyà i Roig, Josep
  Departamento: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Autor/es de la URV: Lluís i Ginovart, J.; Baiges i Jardí, I.; Alanyà i Roig, J.
  Palabras clave: geometria medieval geometria Gerbert Gerbert d'Orlhac Medieval geometry Geometria Incerti Auctoris Gerbertus Aureliacensis geometría medieval
  Resumen: The geometry in codex 80 of the Capitular Archive has traditionally been understood as a complete text and attributed to Gerbert of Aurillac (c. 940-1003). From a new reading of the text, we can say that it is a miscellaneous writing about geometry, composed of three independent parts: one containing the Geometria Incerti Auctoris apocryphical by Gerbert of Aurillac (c. 940-1003); another one is a fragment of De Nuptiis Philologiae et Mercurii by Martianus Capella (fl . 430) from Ergasticis Schematibus of Book VII of the Geometry; and fi nally there is a gloss to the Elementa by Euclides (c. 325-c. 265 bC.) by Al-¿ajj¿j ibn Y¿suf ibn Ma¿ar (786-833). The interpretation of the geometrical propositions provides knowledge about the indirect measure of places which are inaccessible using medieval instrumental, the astrolabe, mirrors, cane and squares. La geometria del còdex 80 de l¿Arxiu Capitular de Tortosa ha estat tradicionalment atribuïda, com un text únic, a Gerbert d¿Orlhac (c. 940-1003). Una nova lectura del text ens permet assegurar que es tracta d¿un text de caràcter miscel·lani de geometria, ompost per tres textos independents: una part pertany a la Geometria Incerti Auctoris apòcrifa de Gerbert d¿Orlhac; una altra, al fragment De Nuptiis Philologiae et Mercurii de Marcià Capella (fl . 430) Ergasticis Schematibus, del llibre VII de la Geometria; i, finalment, s¿hi llegeix una glossa als Elementa d¿Euclides (c. 325-c. 265 aC.) d¿Al-¿ajj¿j ibn Y¿suf ibn Ma¿ar (786- 833). La interpretació de les proposicions de la geometria dóna el coneixement de la mesura indirecta de llocs als quals no es pot accedir amb l¿instrumental medieval, és a dir, amb astrolabi, miralls, bastons i escaires.
  Grupo de investigación: Architectural Heritage
  Áreas temáticas: Architecture Arquitectura Arquitectura
  Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  ISSN: 0066-5061
  Identificador del autor: 0000-0001-5957-762X; N/A; N/A
  Fecha de alta del registro: 2016-12-05
  Página final: 851
  Volumen de revista: 45
  Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Enlace a la fuente original: http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/777
  URL Documento de licencia: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES
  DOI del artículo: https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.2.07
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili
  Año de publicación de la revista: 2015
  Página inicial: 803
  Tipo de publicación: Article Artículo Article
 • Palabras clave:

  Catedral de Tortosa; Arquitectura gòtica
  Medieval geometry
  Catedral de Tortosa; Arquitectura gótica
  geometria medieval
  geometria Gerbert
  Gerbert d'Orlhac
  Medieval geometry
  Geometria Incerti Auctoris
  Gerbertus Aureliacensis
  geometría medieval
  Architecture
  Arquitectura
  Arquitectura
  0066-5061
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar