Articles producció científica> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Sobre l'abundància i l'escassetat. Algunes consideracions des del Baix Marañón (Perú)

 • Datos identificativos

  Identificador: imarina:5132982
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina5132982
 • Autores:

  Mireia Campanera Reig
 • Otros:

  Autor según el artículo: Mireia Campanera Reig
  Departamento: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Autor/es de la URV: CAMPANERA REIG, MIREIA
  Palabras clave: Hashtag Etiqueta «#» @uroweb @residentesaeu @infoAeu
  Resumen: Aquest article pretén reflexionar sobre les nocions d'abundància i escassetat, des d'una perspectiva antropològica i històrica. El text es basa en una recerca etnogràfica duta a terme entre els anys 2008 i el 2015 en dues comunitats de ribera del Marañón: San Jacinto i Villa Canán, indígenes kukama-kukamiria. Parlem de l'escassetat i de l'abundància percebudes i experimentades per la població de les dues comunitats, però també hi analitzem les narratives de les cròniques colonials i les dades d'estudis arqueològics i biològics recents. L'etapa colonial realçava l'abundància de recursos i l'escassetat de capacitats dels indígenes per administrar-los; en canvi, entre els indígenes kukama-kukamiria d'avui, les nocions formen part d'un contínuum lligat tant al clima com a l'organització de la vida social en una temporalitat més cíclica. Unes consideracions que en ple debat sobre canvi climàtic fan necessàries les aportacions de l'antropologia.
  Áreas temáticas: Ciencias sociales Antropología
  Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  ISSN: 02120372
  Direcció de correo del autor: mireia.campanera@urv.cat
  Identificador del autor: 0000-0002-5926-898X
  Fecha de alta del registro: 2021-11-27
  Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Enlace a la fuente original: https://revistes.urv.cat/index.php/aec/article/view/2522
  URL Documento de licencia: http://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
  Referencia al articulo segun fuente origial: Arxiu D'etnografia De Catalunya. (18): 221-242
  Referencia de l'ítem segons les normes APA: Mireia Campanera Reig (2018). Sobre l'abundància i l'escassetat. Algunes consideracions des del Baix Marañón (Perú). Arxiu D'etnografia De Catalunya, (18), 221-242. DOI: 10.17345/aec18.221-242
  DOI del artículo: 10.17345/aec18.221-242
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili
  Año de publicación de la revista: 2018
  Tipo de publicación: Journal Publications
 • Palabras clave:

  Ciencias sociales
  Antropología
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar