Articles producció científica> Filologia Catalana

Farnaques, jónecs i marfantes. La idiosincràsia de l'individu i del poble a través d'un recull de cultura popular

 • Datos identificativos

  Identificador: imarina:5133157
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina5133157
 • Autores:

  Carles M. Castellà Espuny
 • Otros:

  Autor según el artículo: Carles M. Castellà Espuny
  Departamento: Filologia Catalana
  Autor/es de la URV: CASTELLÀ ESPUNY, CARLES MARIA
  Palabras clave: Hashtag Etiqueta «#» @uroweb @residentesaeu @infoAeu
  Resumen: El text presenta els resultats d'una investigació de camp en la qual s'han recollit, de manera no sistemàtica, manifestacions lingüístiques quotidianes de la cultura popular del Baix Ebre. El material inclou refranys, dites populars, fraseologia, supersticions, cançons, remeis casolans... i la seua col·lecta ha estat possible gràcies a la participació d'informants de totes les localitats del Baix Ebre. La recerca s'estructura en camps semàntics: el camp i els cultius; les indústries agrícoles; els vegetals; els animals domèstics i la vida pastoral; els animals vertebrats i invertebrats; els temps i les estacions de l'any; el cos humà; la casa; la família i el cicle de la vida; les festes populars i religioses. En el marc del monogràfic dedicat a 'Identitat, folklore i educació', l'autor aprofita la presentació d'aquests materials per reflexionar sobre la necessitat que aquests continguts siguen presents a l'aula, perquè configuren la idiosincràsia de l'alumne com a persona que pertany a un poble i a un país. La informació que hi apareix és una tria a partir de 'Cultura popular, folklore i etnologia del Baix Ebre' (2017), obra que va merèixer el XVII Premi Ciutat de Tortosa.
  Áreas temáticas: Literature and literary theory Literature Filologías Filologia, lingüística i sociolingüística Cultural studies Ciencias sociales Ciencias humanas Antropología
  Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  ISSN: 20147996
  Direcció de correo del autor: carlesmaria.castella@urv.cat
  Identificador del autor: 0000-0002-4156-6938
  Fecha de alta del registro: 2022-07-23
  Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Enlace a la fuente original: https://revistes.urv.cat/index.php/elop/article/view/2495
  URL Documento de licencia: http://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
  Referencia al articulo segun fuente origial: Estudis De Literatura Oral Popular / Studies In Oral Folk Literature. (7): 67-90
  Referencia de l'ítem segons les normes APA: Carles M. Castellà Espuny (2018). Farnaques, jónecs i marfantes. La idiosincràsia de l'individu i del poble a través d'un recull de cultura popular. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies In Oral Folk Literature, (7), 67-90. DOI: 10.17345/elop2018
  DOI del artículo: 10.17345/elop2018
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili
  Año de publicación de la revista: 2018
  Tipo de publicación: Journal Publications
 • Palabras clave:

  Literature and literary theory
  Literature
  Filologías
  Filologia, lingüística i sociolingüística
  Cultural studies
  Ciencias sociales
  Ciencias humanas
  Antropología
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar