Articles producció científica> Dret Privat, Processal i Financer

Anàlisi jurídica de la utilització de l\'estabilitat pressupostària com a límit del principi d\'autonomia financera

 • Datos identificativos

  Identificador: imarina:6365077
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina6365077
 • Autores:

  Joan Pagès i Galtés
 • Otros:

  Autor según el artículo: Joan Pagès i Galtés
  Departamento: Dret Privat, Processal i Financer
  Autor/es de la URV: Pagès Galtés, Joan
  Palabras clave: Hashtag Etiqueta «#» @uroweb @residentesaeu @infoAeu
  Resumen: El principi d’estabilitat pressupostària és una versió del tradicional principi d’equilibri pressupostari. Arran de la normativa comunitària, va ser adoptat pel legislador espanyol el 2001, i a partir d’aquesta data ha anat adquirint més protagonisme. Es dona, però, la circumstància que s’ha aprofitat l’establiment d’aquest principi per anar limitant acceleradament el principi d’autonomia financera de les comunitats autònomes, cosa que ha provocat una degradació d’aquest principi, fins al punt que a data d’avui ja es pot considerar com de segon grau. No es dedueix altra cosa de la doctrina constitucional quan fa prevaldre el principi d’estabilitat sobre el d’autonomia. Segons el nostre parer, es tracta d’una interpretació exageradament centralista del text constitucional que s’hauria de superar amb una exegesi més equilibrada capaç de ponderar el fet que l’ordenament constitucional configura un estat compost per ens autònoms.
  Áreas temáticas: Revistas de derecho Public administration Psicología Political sciences and international relations Law Dret Derecho administrativo Derecho Ciencias sociales Ciencias jurídicas
  Direcció de correo del autor: joan.pages@urv.cat
  Identificador del autor: 0000-0002-4287-6110
  Fecha de alta del registro: 2023-04-15
  Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Enlace a la fuente original: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i0.2019.3271
  URL Documento de licencia: http://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
  Referencia al articulo segun fuente origial: Revista Catalana De Dret Públic. (Extra 2): 73-100
  Referencia de l'ítem segons les normes APA: Joan Pagès i Galtés (2019). Anàlisi jurídica de la utilització de l\'estabilitat pressupostària com a límit del principi d\'autonomia financera. Revista Catalana De Dret Públic, (Extra 2), 73-100
  DOI del artículo: 10.2436/rcdp.i0.2019.3271
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili
  Año de publicación de la revista: 2019
  Tipo de publicación: Journal Publications
 • Palabras clave:

  Law,Public Administration
  Revistas de derecho
  Public administration
  Psicología
  Political sciences and international relations
  Law
  Dret
  Derecho administrativo
  Derecho
  Ciencias sociales
  Ciencias jurídicas
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar