Articles producció científica> Antropologia, Filosofia i Treball Social

L\'impacte social i moral de la crisi

 • Datos identificativos

  Identificador: imarina:6408075
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina6408075
 • Autores:

  Dolors Comas d'Argemir
 • Otros:

  Autor según el artículo: Dolors Comas d'Argemir
  Departamento: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Autor/es de la URV: Comas d'Argemir Cendra, Maria Dolors
  Resumen: Ara fa deu anys que va esclatar la crisi financera del 2008. El seu impacte s"ha traduït en un increment de les desigualtats, el patiment de la gent, una crisi de la representativitat política i un perill creixent d"exclusió social. Podem trobar solucions o , si més no, sortides a aquesta situació?
  Áreas temáticas: Historia general y especializada Historia
  Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  ISSN: 02100150
  Direcció de correo del autor: dolors.comasdargemir@urv.cat
  Identificador del autor: 0000-0002-0385-0436
  Fecha de alta del registro: 2023-04-29
  Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Enlace a la fuente original: https://www.lavenc.cat/index.php?/cat/revistes/L-Avenc/451/L-opinio/Bitllets/L-impacte-social-i-moral-de-la-crisi
  URL Documento de licencia: http://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
  Referencia al articulo segun fuente origial: Avenç, L'. (451): 10-13
  Referencia de l'ítem segons les normes APA: Dolors Comas d'Argemir (2018). L\'impacte social i moral de la crisi. Avenç, L', (451), 10-13
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili
  Año de publicación de la revista: 2018
  Tipo de publicación: Journal Publications
 • Palabras clave:

  Historia general y especializada
  Historia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar