Articles producció científica> Filologia Catalana

La relació entre història de la llengua i història literària

 • Datos identificativos

  Identificador: imarina:9230681
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina9230681
 • Autores:

  Jordi Ginebra Serrabou
 • Otros:

  Autor según el artículo: Jordi Ginebra Serrabou
  Departamento: Filologia Catalana
  Autor/es de la URV: Ginebra Serrabou, Jordi
  Resumen: La relació entre la disciplina història de la llengua i la disciplina història de la literatura ha estat una relació de subordinació, tant des del punt vista conceptual com metodològic. La primera ha estat subordinada a la segona. En aquest article tractem en primer lloc de les circumstàncies i els esdeveniments històrics que han determinat aquesta situació de subordinació: la identificació cultural entre llengua i literatura (però amb la supeditació de la primera a la segona), el naixement de la lingüística romànica (que, paradoxalment, no va afavorir l’autonomia de la història de la llengua) i la desclosa de les cultures nacionals, que també van donar prioritat a la literatura nacional. En segon lloc ens referim a les particularitats metodològiques i pràctiques de les dues disciplines, que també expliquen per què la relació ha anat de la manera com ha anat. I en tercer lloc tractem breument de l’estat actual de la matèria, que fa pensar que la història de la llengua ha tendit a adquirir autonomia en els darrers anys, malgrat que l’objectiu no ha de ser prescindir de la història literària sinó establir-hi els vincles adients.
  Áreas temáticas: Linguistics and language Lingüística general y aplicada Lingüística Language and linguistics Language & linguistics Filosofía Filologías Filologia, lingüística i sociolingüística Filología hispánica Ciencias humanas Artes
  Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  Direcció de correo del autor: jordi.ginebra@urv.cat
  Identificador del autor: 0000-0002-8426-6548
  Fecha de alta del registro: 2023-04-30
  Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
  Enlace a la fuente original: https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/21038
  URL Documento de licencia: http://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
  Referencia al articulo segun fuente origial: Caplletra (Valencia). (71): 201-217
  Referencia de l'ítem segons les normes APA: Jordi Ginebra Serrabou (2021). La relació entre història de la llengua i història literària. Caplletra (Valencia), (71), 201-217
  DOI del artículo: 10.7203/caplletra.71.21038
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili
  Año de publicación de la revista: 2021
  Tipo de publicación: Journal Publications
 • Palabras clave:

  Language & Linguistics,Linguistics and Language
  Linguistics and language
  Lingüística general y aplicada
  Lingüística
  Language and linguistics
  Language & linguistics
  Filosofía
  Filologías
  Filologia, lingüística i sociolingüística
  Filología hispánica
  Ciencias humanas
  Artes
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar