Llibres electrònics de producció científica> Llibres Publicacions URV

Pobres joves grassos: Obesitat i itineraris juvenils a Catalunya

 • Identification data

  Identifier: PC:1285
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC1285
 • Authors:

  Diversos Autors
  Mabel Gracia-Arnaiz
 • Others:

  Language: Català
  Licence document URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
  Document type: Llibres electrònics info:eu-repo/semantics/book
  Author: Diversos Autors; Mabel Gracia-Arnaiz
  Document URL: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/57
  Published by (editorial): Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
  Repository ingest date: 2016-03-31
  Document name: Pobres joves grassos: Obesitat i itineraris juvenils a Catalunya
  Abstract: In Poor little fat kids we ask how and why in recent decades certain dietary and bodily practices have become problems with social, cultural and political implications for public health. In this regard, our research is the continuation of more than ten years of studies into eating disorders, with a particular focus on the sociocultural study of obesity. By means of an ethnographic study of the field of healthcare and through the internet, we analyse the experiences and representations of being and feeling fat among young Catalans. Our principal objective is to determine if being overweight has affected their personal and social lives and, in particular, if it encourages specific forms of discrimination in educational, family or leisure settings. A Pobres joves grassos ens preguntem com i per què certes pràctiques alimentàries i corporals han esdevingut, en les darreres dècades, problemes de salut pública amb implicacions socials, culturals i polítiques. En aquest sentit, la nostra recerca és la continuació de més de deu anys de treballs sobre els trastorns de la conducta alimentària (TCA) —eating disorders—, amb un interès ara centrat en l’estudi sociocultural de l’obesitat. Mitjançant una aproximació etnogràfica en l’àmbit assistencial i a través d’internet, analitzem experiències i representacions d’estar i sentir-se gras entre la joventut catalana. El nostre objectiu principal consisteix en esbrinar si la grassor ha condicionat les seves trajectòries personals i socials i si, concretament, afavoreix formes específiques de discriminació en l’àmbit formatiu, familiar o lúdic.
  ISBN: 978-84-695-6439-4
  Book publication year: 2012