Llibres electrònics de producció científica> Llibres Publicacions URV

Empreses derivades universitàries i gènere a Catalunya

 • Identification data

  Identifier: PC:1306
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC1306
 • Authors:

  Ignasi Brunet, Inma Pastor, Juan Rodríguez
 • Others:

  Language: Català
  Licence document URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
  Document type: Llibres electrònics info:eu-repo/semantics/book
  Author: Ignasi Brunet, Inma Pastor, Juan Rodríguez
  Document URL: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/12
  Published by (editorial): Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
  Repository ingest date: 2016-03-31
  Document name: Empreses derivades universitàries i gènere a Catalunya
  Abstract: Al primer capítol d’aquest llibre es desenvolupen els elements teòrics que sustenten els pressupòsits de partida d’aquesta investigació. Aquests elements tenen en compte l’àmbit més general de generació d’innovació i emprenedoria, característic de les empreses derivades, així com altres elements vinculats a la divisió sexual del treball que, sota el nostre plantejament, condicionen significativament les trajectòries d’homes i dones en la creació d’empreses i, més específicament, la creació d’empreses derivades. El segon capítol està dedicat a les qüestions metodològiques, com ara la descripció de l’univers objecte d’estudi i els mètodes i les tècniques d’investigació emprats en aquesta recerca. El tercer capítol recull una selecció de dades estadístiques secundàries amb l’objectiu de contextualitzar l’objecte d’estudi. El quart capítol suposa el gruix de la informació recollida amb aquesta investigació i està dividida en dues parts. A la primera part presentem les dades recollides en el treball de camp i que ens permeten estudiar les característiques de les empreses derivades enquestades, així com algunes característiques dels seus responsables. A la segona part presentem l’anàlisi de les entrevistes realitzades, tant a dones investigadores com a homes i dones responsables d’empresesderivades, amb l’objectiu d’estudiar les percepcions que aquestes tenen sobre la creació d’empreses i sobre la seva relació amb la divisió sexual del treball.
  ISBN: 978-84-8424-206-2
  Book publication year: 2012