Llibres electrònics de producció científica> Llibres Publicacions URV

Propostes per a la universitat pública i el sistema de recerca i innovació de Catalunya

 • Identification data

  Identifier: PC:1383
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC1383
 • Authors:

  Francesc Xavier Grau Vidal
 • Others:

  Language: Català
  Licence document URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
  Document type: Llibres electrònics info:eu-repo/semantics/book
  Author: Francesc Xavier Grau Vidal
  Document URL: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/116
  Published by (editorial): Publicacions Universitat Rovira i Virgili
  Repository ingest date: 2016-04-04
  Document name: Propostes per a la universitat pública i el sistema de recerca i innovació de Catalunya
  Abstract: Synopsis 1. Es pot millorar el nivell de confiança que la societat catalana té en la seva universitat? 2. Es pot millorar l’eficàcia i l’eficiència de la universitat mitjançant la reforma del sistema de governança? 3. Es pot millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de recerca de Catalunya en un context de restricció pressupostària? 4. Es pot afavorir la transformació de nou coneixement en innovació en productes i processos i millorar la competitivitat del país a mitjà termini? 5. Disposa el país de les eines per fer possibles els canvis? Totes aquestes preguntes, amb aquesta forma o semblant, són avui, en el mes de novembre de 2011, més que pertinents, indispensables per a Catalunya. Inspiren aquest document gràcies a la sagacitat i perspicàcia d’una persona que, davant la presentació d’un document anterior a aquest, va manifestar: i quines serien les preguntes perquè la resposta fos SÍ? El mateix plantejament i ordre de les preguntes i provar de respondre-les dóna peu a l’autor a exposar i a fonamentar un conjunt de propostes per a la millora del sistema de coneixement de Catalunya, sempre segons la seva opinió com a responsable d’una de les seves universitats públiques. D’acord amb el que s’exposa en aquest treball i amb les dades que s’hi recullen, en opinió de l’autor la resposta a les cinc preguntes plantejades és la mateixa: SÍ.
  Book publication year: 2012