Llibres electrònics de producció científica> Llibres Publicacions URV

La transformació del capital humà del país: els estudis de doctorat

 • Identification data

  Identifier: PC:3207
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC3207
 • Authors:

  Mañé Vernet, Ferran
 • Others:

  Licence document URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
  Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
  Document type: info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book
  Author: Mañé Vernet, Ferran
  Document URL: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/209
  Repository ingest date: 2018-04-16
  Document name: La transformació del capital humà del país: els estudis de doctorat
  Intellectual property (Copyright): Aquesta edició està subjecta a una llicència Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 unported de Creative Commons. Per veure’n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street,Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
  Abstract: La consolidació de l’economia del coneixement ha situat els doctors com un dels actius més importants de les empreses i dels països per assegurar el desenvolupament econòmic i social. La gran importància estratègica, l’elevat nombre de recursos (majoritàriament públics) destinats a aquest nivell educatiu i certa preocupació per si el mercat de treball incorporava aquest capital humà altament qualificat d’una manera eficient, han provocat un interès creixent per tenir més dades d’aquest col·lectiu i estimular-ne l’anàlisi. Aquest estudi utilitza l’excel·lent base de dades d’AQU-Catalunya per analitzar en quina situació laboral es troben els doctors quatre anys després d’obtenir el títol. La dimensió temporal de la base de dades, amb informació per diferents cohorts de doctors, ens permet analitzar l’evolució que han tingut els processos d’inserció laboral durant els últims anys, amb especial atenció a com la recent crisi econòmica els ha afectat. La valoració general és força positiva, tot i que sorgeixen alguns dubtes sobre si encara podríem aprofitar més el seu potencial.
  ISBN: 978-84-8424-524-7
  Book publication year: 2017