Llibres electrònics de producció científica> Llibres Publicacions URV

Apúntame a la sala: Etnografía de los usuarios de las salas de consumo higiénico

 • Identification data

  Identifier: PC:3754
 • Authors:

  Clua García, Rafael
 • Others:

  Department: Infermeria
  Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
  Document type: info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book
  Author: Clua García, Rafael
  Document URL: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/541
  Document name: Apúntame a la sala: Etnografía de los usuarios de las salas de consumo higiénico
  Abstract: Aquest llibre presenta una recerca etnogràfica sobre les persones consumidores de drogues que acudeixen a les sales de consum higiènic (SCH) de Barcelona. En aquest text, guiat per l'antropologia mèdica i el mètode biogràfic, s'analitzen els processos de salut-malaltia-atenció de les persones usuàries de les SCH i la quotidianitat en aquests dispositius. Aquesta anàlisi contribueix a traçar propostes per a millorar les polítiques socials i de reducció de danys dirigides a la població estudiada. Este libro presenta una investigación etnográfica sobre las personas consumidoras de drogas que acuden a las salas de consumo higiénico (SCH) de Barcelona. En este texto, guiado por la antropología médica y el método biográfico, se analizan los procesos de salud-enfermedad-atención de las personas usuarias de las SCH y la cotidianidad en estos dispositivos. Este análisis contribuye a trazar propuestas para mejorar las políticas sociales y de reducción de daños dirigidas a la población estudiada.
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  ISBN: 978-84-1365-099-9
  Book publication year: 2023