Llibres electrònics de producció científica> Llibres Publicacions URV

TIVA. Programa para fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app “Cuidadoras crónicos”: Program to promote Positive Mental Health through the "Cuidadoras Crónicos" App

 • Identification data

  Identifier: PC:3781
 • Authors:

  Ferré-Grau, Carme
  Lluch-Canut, Mª Teresa
  Albacar-Riobóo, Núria
  Lorca-Cabrera, Jael
  Raigal-Aran,Laia
  Sánchez-Ortega, Mª Aurelia
  Boqué-Cavallé, Montserrat
  Miguel-Ruíz, Mª Dolores
  Mulet-Barberà, Mónica
  Puig-Llobet, Montserrat
 • Others:

  Department: Infermeria
  Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
  Document type: info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book
  Author: Ferré-Grau, Carme; Lluch-Canut, Mª Teresa; Albacar-Riobóo, Núria; Lorca-Cabrera, Jael; Raigal-Aran,Laia; Sánchez-Ortega, Mª Aurelia; Boqué-Cavallé, Montserrat; Miguel-Ruíz, Mª Dolores; Mulet-Barberà, Mónica; Puig-Llobet, Montserrat
  Document URL: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/459
  Document name: TIVA. Programa para fomentar la Salud Mental Positiva mediante la app “Cuidadoras crónicos”: Program to promote Positive Mental Health through the "Cuidadoras Crónicos" App
  Abstract: El programa d'intervenció que es presenta s'executa mitjançant una aplicació mòbil i té com a objectiu fomentar la Salut Mental Positiva de les persones cuidadores d'un malalt crònic, empoderar als cuidadores i poder obtenir una millora de l'estat de salut *biopsicosocial, mitjançant intervencions en línia de salut mental positiva que brinda *TIVA, el personatge de l'aplicació que té forma vegetal, concretament de ceba i que va desenvolupant-se mitjançant la realització de les 20 activitats que configuren el programa d'intervenció, desenvolupades al llarg de 4 setmanes. The intervention program that is presented is implemented through a mobile application and aims to promote the Positive Mental Health of caregivers of a chronic patient, empower caregivers and be able to obtain an improvement in the state of biopsychosocial health, through online interventions of positive mental health provided by TIVA, the character of the application that has a plant shape, specifically an onion form, who develops through the realization of the 20 activities that make up the intervention program, developed over 4 weeks. El programa de intervención que se presenta se ejecuta mediante una aplicación móvil y tiene como objetivo fomentar la Salud Mental Positiva de las personas cuidadoras de un enfermo crónico, empoderar a los cuidadoras y poder obtener una mejora del estado de salud biopsicosocial, mediante intervenciones online de salud mental positiva que brinda TIVA, el personaje de la aplicación que tiene forma vegetal, concretamente de cebolla y que va desarrollándose mediante la realización de las 20 actividades que configuran el programa de intervención, desarrolladas a lo largo de 4 semanas.
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  ISBN: 978-84-8424-905-4
  Book publication year: 2021