Llibres electrònics de producció científica> Llibres Publicacions URV

Lliçons de Gestión MGD

 • Datos identificativos

  Identificador: PC:1340
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC1340
 • Autores:

  Ricard Monclús Guitart, Maria Arántzazu Vidal Blasco
 • Otros:

  Idioma: Català
  URL Documento de licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
  Tipo de documento: Llibres electrònics info:eu-repo/semantics/book
  Autor: Ricard Monclús Guitart, Maria Arántzazu Vidal Blasco
  URL del documento: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/49
  Publicado por (editorial): Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
  Fecha alta repositorio: 2016-04-01
  Nombre del documento: Lliçons de Gestión MGD
  Resumen: La finalitat d’aquesta obra és arribar a dominar el programa informàtic de comptabilitat Gestión MGD. Per assolir-ho s’utilitza una empresa, anomenada ComptaSup, SA, amb la qual fem les operacions habituals per a una pime amb forma de societat anònima: des de la constitució de la societat fins al tancament de l’exercici, passant per l’ampliació/reducció de capital, els accionistes morosos, els dividends passius, així com tota l’operativa empresarial que li és pròpia, com ara compres, vendes, despeses i ingressos. També s’hi han incorporat unes lliçons per facilitar el tancament de l’exercici, així com l’obtenció dels documents que genera l’empresa, tant els fiscals (liquidacions d’IVA, relació de clients amb facturació superior als 3.005 €) com els comptables (balanços, comptes de pèrdues i guanys,estat de canvis en el patrimoni net i, fins i tot, una petita aplicació d’anàlisi d’estats financers).
  ISBN: 978-84-695-3928-6
  Año de publicación del libro: 2012