Llibres electrònics de producció científica> Llibres Publicacions URV

El rol de la creativitat en la creació d'empreses a Catalunya

 • Datos identificativos

  Identificador: PC:2797
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC2797
 • Autores:

  Eva Coll-Martínez
 • Otros:

  Fecha de alta del registro: 27/07/2017
  Resumen: En els darrers anys la creativitat ha guanyat importància per la seva capacitat de generar creixement econòmic a partir del seu rol en els processos d'innovació i evolució econòmica. En aquest sentit, aquest treball té un doble objectiu. En primer lloc pretén abordar els mecanismes a partir dels quals la creativitat afavoreix la difusió de coneixement i innovació tot contribuint al creixement econòmic i a la competitivitat de les regions. I en segon lloc, pretén analitzar quin és el paper de la creativitat, la diversitat i la innovació en la creació d'empreses als municipis de Catalunya. Per dur a terme aquest anàlisi, principalment fem ús de la informació subministrada pel Registre d'Establiments Industrials de Catalunya, un registre que recull la localització dels nous establiments a Catalunya i de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Entre els resultats més rellevants cal destacar la importància de la creativitat en la difusió d'idees i creació de nous projectes tot incentivant l'emprenedoria a escala local. No obstant, el paper de la diversitat cultural no sembla tenir gran rellevància en la decisió de localització de noves empreses als municipis catalans. Finalment, la productivitat intel·lectual i tecnològica al municipi (en termes de patents) afavoreix la creació de noves empreses però només en aquells municipis més propers a centres tecnològics i científics.
  Derechos de acceso: Aquesta edició està subjecta a una llicència Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 unported de Creative Commons. Per veure’n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street,Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
  Idioma: Català
  URL Documento de licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
  Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/bookPart
  Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book
  Autor: Eva Coll-Martínez
  URL del documento: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/271
  Publicado por (editorial): Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
  Nombre del documento: El rol de la creativitat en la creació d'empreses a Catalunya
  ISBN: 978-84-8424-626-8
  Año de publicación del libro: 2017