Llibres electrònics de producció científica> Llibres Publicacions URV

De la universitat al mercat de treball, camins d’èxit

 • Datos identificativos

  Identificador: PC:3206
 • Autores:

  Mañé Vernet, Ferran
 • Otros:

  Departamento: Economia
  Fecha alta repositorio: 2018-04-16
  Resumen: L’objectiu central d’aquest estudi és aportar elements de reflexió al voltant d’una de les funcions que té la Universitat Rovira i Virgili: preparar persones per poder desenvolupar una activitat productiva beneficiosa, tant per a elles individualment com per al conjunt de la societat. Aquests darrers 25 anys, des que es va crear com a institució independent, la URV ha anat construint el seu projecte que, tenint en compte els resultats en diferents indicadors al nostre abast, sembla consolidar-se amb èxit. Al mateix temps, l’entorn local i global al qual servim i ens és referència també ha anat experimentant canvis de gran envergadura, tant en aspectes socials com econòmics. Al llarg dels diferents capítols d’aquest estudi repassem amb cert detall la trajectòria inicial de la vida laboral de les persones graduades a la URV dels darrers anys. Podem afirmar que la formació que reben és una bona eina per afrontar el repte de començar la trajectòria laboral en uns mercats de treball exigents i complexos. Fins i tot en situacions molt complicades associades a la crisi econòmica experimentada els darrers anys, els nostres graduats han aconseguit inserir-se al món del treball i ajustar-s’hi amb un grau de satisfacció elevat. No obstant això, és cert que no totes les persones que han passat per la Universitat gaudeixen de la mateixa facilitat per iniciar la vida laboral i, en general, hi ha certs aspectes que, dins la valoració global positiva, cal considerar com a preocupants. Aquesta doble línia d’atendre la diversitat i ajustar-se a canvis de fons més estructurals serien molt probablement els aspectes que demanarien més atenció en una potencial guia de com encarar el futur.
  Derechos de acceso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  URL Documento de licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
  Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/bookPart
  Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book
  Autor: Mañé Vernet, Ferran
  URL del documento: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/208
  Publicado por (editorial): Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
  Nombre del documento: De la universitat al mercat de treball, camins d’èxit
  ISBN: 978-84-8424-523-0
  Año de publicación del libro: 2017