Llibres electrònics de producció científica> Llibres Publicacions URV

La transformació del capital humà del país: els estudis de doctorat

 • Datos identificativos

  Identificador: PC:3207
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC3207
 • Autores:

  Mañé Vernet, Ferran
 • Otros:

  URL Documento de licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
  Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/bookPart
  Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book info:eu-repo/semantics/book
  Autor: Mañé Vernet, Ferran
  URL del documento: http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/209
  Fecha alta repositorio: 2018-04-16
  Nombre del documento: La transformació del capital humà del país: els estudis de doctorat
  Propiedad intelectual (Copyright): Aquesta edició està subjecta a una llicència Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 unported de Creative Commons. Per veure’n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street,Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
  Resumen: La consolidació de l’economia del coneixement ha situat els doctors com un dels actius més importants de les empreses i dels països per assegurar el desenvolupament econòmic i social. La gran importància estratègica, l’elevat nombre de recursos (majoritàriament públics) destinats a aquest nivell educatiu i certa preocupació per si el mercat de treball incorporava aquest capital humà altament qualificat d’una manera eficient, han provocat un interès creixent per tenir més dades d’aquest col·lectiu i estimular-ne l’anàlisi. Aquest estudi utilitza l’excel·lent base de dades d’AQU-Catalunya per analitzar en quina situació laboral es troben els doctors quatre anys després d’obtenir el títol. La dimensió temporal de la base de dades, amb informació per diferents cohorts de doctors, ens permet analitzar l’evolució que han tingut els processos d’inserció laboral durant els últims anys, amb especial atenció a com la recent crisi econòmica els ha afectat. La valoració general és força positiva, tot i que sorgeixen alguns dubtes sobre si encara podríem aprofitar més el seu potencial.
  ISBN: 978-84-8424-524-7
  Año de publicación del libro: 2017