Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Química

Assessment of blends of SBS copolymer with polyethylene for film application

 • Identification data

  Identifier: PFC:124
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC124
 • Authors:

  Ventura Fàbregas, Joan
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Student: Ventura Fàbregas, Joan
  Language: Anglès
  Creation date in repository: 2012-12-17
  Title in different languages: Investigació de mescles de copolímer SBS amb polietilè per aplicacions de film Assessment of blends of SBS copolymer with polyethylene for film application Investigación de mezclas de copolímero SBS con polietileno para aplicaciones de filme
  Patents and copyrights: No
  Project public defense date: 2012-05-21
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Subject: Enginyeria
  Academic year: 2011-2012
  Title in original language: Assessment of blends of SBS copolymer with polyethylene for film application
  Education area(s): Enginyeria Química
  Work's qualificative: Projecte excel·lent
  Work's type: Suport recerca
  Abstract: Aquest projecte pretén estudiar mescles de polietilè amb Styrene-Butadiene-Styrene (SBS). La idea és recopilar la literatura necessària per tal de desenvolupar noves mescles i estudiar-ne les propietats a fi d’observar-les i crear un producte nou i diferent per portar al mercat. Més concretament, el que es persegueix és millorar l’equilibri entre propietats mecàniques i òptiques dels films. Per tal de produir les mescles s’utilitzen línies d’extrusió i, en aquest cas, presenten tot una sèrie de limitacions degut a la refrigeració i aquesta serà la part que s’estudiarà en l’apartat de disseny. L’objectiu que és millorar la refrigeració de la massa polimèrica a fi d’incrementar encara més els kg/h i poder extruir les mostres en unes condicions més similars a les industrials de gran escala. Es presenten tot una sèrie de mesures que es comparen entre sí per determinar quina seria la millor opció. A més, també inclou el disseny d’una d’aquestes opcions. Es tracta d’un sistema de refrigeració interna que s’anomena Internal Bubble Cooling. Finalment s’avalua econòmicament l’efecte de la implementació d’aquestes millores en la línia actual a fi de retallar costos al mateix temps. This project is based on study polyethylene blends with Styrene-Butadiene-Styrene (SBS). The idea is search in the literature past experiences and new potential opportunities in order to develop new blends and study their properties so as to create new products. More concretely, one of the most important goals is find a well-balanced film between mechanical and optical properties. The process to manufacture the samples is an extrusion line and, in this case, presents some limitations due to refrigeration and this will constitutes the design part. The objective is to improve the refrigeration of the polymeric mass with the aim of increment even more the output and approach the condition to the industrial conditions. Some alternatives are proposed and compared between them so as to choose the best option. Moreover, the project also includes the design of the IBC system in order to refrigerate internally. Finally, the alternatives are evaluated economically in order to cut costs and implement the best one. Este proyecto pretende estudiar mesclas de polietileno con Styrene-Butadiene-Styrene (SBS). La idea es recopilar la literatura necesaria para desarrollar nuevas mezclas y estudiar sus propiedades con el objetivo de observarlas y crear un producto nuevo y diferente para sacarlo al mercado. Más concretamente, se persigue mejorar el equilibrio entre propiedades mecánicas y ópticas de los filmes. Para producir las mezclas se utilizan líneas de extrusión i, en este caso, presentan toda una serie de limitaciones debidas a la refrigeración y esta será la parte que se estudiará en el aparatado de diseño. El objetivo es mejorar la refrigeración de la masa polimérica con el fin de incrementar aún más los kg/h y poder extruir las muestras en unas condiciones más similares a las industriales de gran escala. Se presentan toda una serie de medidas que se comparan entre sí para determinar cuál sería la mejor opción. Además, también se incluye el diseño de una de estas opciones.- Se trata de un sistema de refrigeración interna conocido como Internal Bubble Cooling. Finalmente, se evalúa económicamente el efecto de implementar estas mejoras en la línea con el fin de recortar constes al mismo tiempo.
  Work codirector: Nieto, Jesús
  Keywords: Mescles, SBS, polietilè Blends, SBS, polyethylene Mezclas, SBS, polietileno
  Departament: Enginyeria Química
  Work director: Cabello, Antoni
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Enginyeria
  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar