Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Química

Disseny d'una xarxa d'aigua freda

 • Identification data

  Identifier: PFC:34
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC34
 • Authors:

  Ferrè Gairal, Laura
  Pinto Caparrós, Alberto
  Mestre Borràs, Andreu
 • Others:

  Subject areas: - Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Student: Ferrè Gairal, Laura Pinto Caparrós, Alberto Mestre Borràs, Andreu
  Work credits: 33
  Language: Català
  Creation date in repository: 2011-06-07
  Title in different languages: - Diseño de una red de agua fría Design of a net of cold water Disseny d'una xarxa d'aigua freda
  Patents and copyrights: No
  Project public defense date: 2009-05-26
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Subject: Disseny xarxa Aigua
  Academic year: 2008-2009
  Title in original language: Disseny d'una xarxa d'aigua freda
  Education area(s): Enginyeria Química
  Work's qualificative: Projecte
  Abstract: Es tracta d'un projecte que pretén dotar al Site de BASF Española S.L a Tarragona d'una xarxa d'aigua freda. El projecte compren el disseny de la instal.lació i la xarxa de distribució, de manera que s'asseguri un subministrament de qualitat i amb garanties a les diferents unitats consumidores. Ja que les necessitats de cada planta són diferents, s'ha realitzat un estudi molt detallat dels diferents paràmetres a considerar com a bases de disseny: - Cabal mig i punta requerit per cada client. - Temperatura. - Estacionalitat de subministrament.- -Especificacions pròpies de les plantes. -Retorns. - També s'ha realitzat l'estudi de la seguretat i mediambiental en les instal.lacions justificant la inversió efectuada en el sistema de control de la planta. La inversió total de la planta s'eleva fins a 4.551.159 €. S'ha realitzat l'estudi del VAN en funció del temps i s'ha comprovat que es recupera la- inversió i s'obtenen beneficis ràpidament. El TIR en el nostre cas dóna superior al 100%, cosa que vol dir que el nostre projecte es molt viable. This is a project that wants to endow the Site with BASF Española S.L in Tarragona with a net of cold water. The design of the installation and the net of distribution, assures the supplies of quality guaranteed to the different consumer units. Given that the needs of each plant are different, a very detailed study of the different parameters has been carried out : - Mean flow and tip required by each customer. - Temperature. - Seasonality of supplies. -Specifications typical of the floors|plants. -Returns. A study of safety and environment has also been carried out in the facilities justifying the made investment in the system of control of the plant. The total investment of the plant rises to 4.551.159 €. It has been checked out that it recovers the investment and profits are obtained very fast. The TIR in our case gives upper to 100%, what means that our project is extremely viable. Se trata de un proyecto que pretende dotar en el Site de BASF Española S.L en Tarragona de una red de agua fría. -El proyecto comprende el diseño de la instalación y la red de distribución, de manera que se asegure el suministro de calidad y con garantías a las diferentes unidades consumidoras. Dado que las necesidades de cada planta son diferentes, se ha realizado un estudio muy detallado de los diferentes parámetros a considerar como bases de diseño: -Caudal medio y punta requerido por cada cliente. - Temperatura. - Estacionalidad de suministramiento. -Especificaciones propias de las plantas. -Retornos. También se ha realizado el estudio de la seguridad y medioambiental en las instalaciones justificando la inversión efectuada en el sistema de control de la planta. La inversión total de la planta se eleva hasta 4.551.159 €. Se ha realizado el estudio del VAN en función del tiempo y se ha comprobado que se recupera la inversión y se obtienen beneficios rápidamente. El TIR en nuestro caso da superior al 100%, cosa que quiere decir que nuestro proyecto es muy viable.
  Keywords: - Aguas Waters Aigües
  Departament: Enginyeria Química
  Work director: Chillida, Josep M.
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: n/a
 • Keywords:

  Disseny
  xarxa
  Aigua
  -
  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar