Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat en Química Industrial

Recuperación de aguas de efluentes de una planta de PVC

 • Identification data

  Identifier: PFC:36
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC36
 • Authors:

  Adan Real, Jose Luis
  Mera Gallardo, Jose Angel
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Student: Adan Real, Jose Luis Mera Gallardo, Jose Angel
  Language: Castellà
  Work credits: 12
  Creation date in repository: 2011-06-07
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Recuperació d'aigües d'efluents d'una planta de PVC Recovery of effluents waters of a plant of PVC Recuperación de aguas de efluentes de una planta de PVC
  Project public defense date: n/a
  Subject: Residus industrials Aigües residuals
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte
  Education area(s): Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat en Química Industrial
  Title in original language: Recuperación de aguas de efluentes de una planta de PVC
  Abstract: L'empresa potabilizadora d'aigües residuals (EPAR) és una empresa de nova creació. El seu principal objectiu és el disseny d'instal.lacions per tractar o recuperar efluents d'aigua contaminada. L'organigrama està format principalment per José Luís Adán Real (cap de projecte i planta) i José Ángel Mera Gallardo (cap de processos i enginyeria). El projecte encarregat per la planta de PVC consisteix en la neteja dels seus efluents de sortida aquosos per al seu posterior reaprofitament. Per a això s'estudiaran alternatives de tècniques de reaprofitament d'aquests efluents i serà dissenyada una instal.lació de recollida d'efluents i distribució d'aigua tractada fins al punt on es pugui tornar a utilitzar. The (EPAR) company is new one. Its main goal is the design of facilities to treat or to retrieve effluents of polluted water. The project entrusted for the plant of PVC consists of the cleaning of their aqueous effluents for their later re-exploitation. The alternatives of re-exploitation techniques of these effluents will be studied, and an installation of collection of effluents and distribution of water treated will be designed. La empresa potabilizadora de aguas residuales (EPAR) es una empresa de nueva creación. Su principal objetivo es el diseño de instalaciones para tratar o recuperar efluentes de agua contaminada. El proyecto encargado por la planta de PVC consiste en la limpieza de sus efluentes acuosos de salida para su posterior reaprovechamiento. Para ello se estudiarán alternativas de técnicas de reaprovechamiento de estos efluentes y se diseñará una instalación de recogida de efluentes y distribución de agua tratada hasta el punto donde se pueda volver a utilizar.
  Keywords: n/a n/a Aigües d'efluents Planta de pvc n/a n/a
  Work director: Tierno, Manuel
  Departament: Enginyeria Química
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: n/a
 • Keywords:

  Residus industrials
  Aigües residuals
  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar