Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial

Afinador de bajo electronico gestionado por microcontrolador

 • Identification data

  Identifier: PFC:40
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC40
 • Authors:

  Díez Díaz-Calonge, Daniel
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Student: Díez Díaz-Calonge, Daniel
  Language: Castellà
  Creation date in repository: 2011-06-08
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Afinador de baix electrònic gestionat per microcontrolador. Bass guitar tuner managed by microprocessor Afinador de bajo electronico gestionado por microcontrolador.
  Project public defense date: 2009-02-18
  Subject: Microcontroladors Afinació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte
  Education area(s): Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial
  Title in original language: Afinador de bajo electronico gestionado por microcontrolador
  Abstract: El present projecte consisteix en el disseny i posterior construcció d'un afinador de baix cost per a baix elèctric. L'afinador detecta quina corda del baix s'està tocant i comunica a l'usuari, mitjançant una pantalla LCD, la freqüència en la que oscila la corda i a la que hauria d'oscilar. Una sèrie de diodes LED indiquen si la freqüència és l'adequada, si és errònia per excés o per defecte. Tot això està gestionat mitjançant un microcontrolador PIC 18f2520 de baix cost. This project involves the design and subsequent construction of a low-cost tuner for bass. The tuner detects string bass being played and notifies the user through an LCD screen, the frequency at which the rope swings and the frequency it should swing. A series of LEDs indicate if the frequency is right, if wrong by excess or defect. All this is managed by a PIC microcontroller 18f2520 low cost El presente proyecto consiste en el diseño y posterior construcción de un afinador de bajo coste para bajo eléctrico. El afinador detecta que cuerda del bajo se está tocando y comunica al usuario, mediante una pantalla LCD , la frecuencia a la que oscila la cuerda y a la que debería oscilar. Una serie de diodos LED indican si la frecuencia es la adecuada, si es errónea por exceso o por defecto. Todo ello está gestionado mediante un microcontrolador PIC 18f2520 de bajo coste
  Work's type: Industrial
  Keywords: n/a n/a Baix (Instrument musical) Microcontrolador n/a n/a
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: n/a
 • Keywords:

  Microcontroladors
  Afinació
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar