Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica

Desenvolupament d’un radar GPR utilitzant un analitzador de xarxes

 • Identification data

  Identifier: PFC:53
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC53
 • Authors:

  Casas Bonet, Marc
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria telemàtica Telematic engineering Ingenieria telemática
  Student: Casas Bonet, Marc
  Language: Català
  Creation date in repository: 2011-06-14
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Desenvolupament d’un radar GPR utilitzant un analitzador de xarxes Development of a Radar GPR Using a Network Analyzer Desarrollo de un radar GPR utilizando un analizador de redes
  Project public defense date: 2008-06-17
  Subject: Radar en geodèsia Infografia Radar
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte excel·lent
  Education area(s): Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
  Title in original language: Desenvolupament d’un radar GPR utilitzant un analitzador de xarxes
  Abstract: Aquest projecte tracta d’estudiar la viabilitat de dissenyar un GPR (Ground-Penetrating Radar) utilitzant un analitzador de xarxes. Es pretén així analitzar en profunditat un mètode alternatiu i igualment vàlid d’estudi del subsòl, tot explicant també alguns dels altres mètodes més utilitzats amb la finalitat de comparar-los i extreure’n tant els avantatges com els inconvenients. Aquest mètode alternatiu consisteix, bàsicament, en obtenir una imatge o reconstrucció del subsòl a partir de la multiplicació d’un pols gaussià per un escombrat de freqüències. This project is studying the feasibility of designing a GPR (Ground-penetrating radar) using a network analyzer. It also aims to analyze an alternative and equally valid study of the subsoil, also explaining some of the other methods used in order to compare them and draw both advantages and disadvantages. This alternative method basically consists in obtaining an image reconstruction or subsoil from the multiplication of a Gaussian pulse with a sweep of frequencies. Este proyecto trata de estudiar la viabilidad de diseñar un GPR (Ground-Penetrating Radar) utilizando un analizador de redes. Se pretende así analizar en profundidad un método alternativo e igualmente válido de estudio del subsuelo, explicando también algunos de los otros métodos más utilizados con la finalidad de compararlos y extraer tanto las ventajas como los inconvenientes. Este método alternativo consiste, básicamente, en obtener una imagen o reconstrucción del subsuelo a partir de la multiplicación de un pulso gaussiano por un barrido de frecuencias.
  Work's type: Suport recerca
  Keywords: GPR Analitzador Xarxes GPR Analyzer Networks GPR Analizador Redes
  Work director: Lazaro Guillén, Antoni
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Radar en geodèsia
  Infografia
  Radar
  Enginyeria telemàtica
  Telematic engineering
  Ingenieria telemática
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar