Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial

Circuit adaptador per incorporar fonts d'energia renovable a una planta fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica

 • Identification data

  Identifier: PFC:62
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC62
 • Authors:

  León Masich, Antonio
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Student: León Masich, Antonio
  Language: Català
  Creation date in repository: 2011-06-14
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Circuit adaptador per incorporar fonts d'energia renovable a una planta fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica Circuit adapter to incorporate renewable energy to a photovoltaic plant connected to the power supply Circuito adaptador para incorporar fuentes de energía renovable en una planta fotovoltaica conectada a la red eléctrica
  Project public defense date: 2009-06-23
  Subject: Energia fotovoltaica -- Generació Xarxes elèctriques Convertidors de corrent elèctric
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte
  Education area(s): Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial
  Title in original language: Circuit adaptador per incorporar fonts d'energia renovable a una planta fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica
  Abstract: En aquest projecte s’ha estudiat com extreure l’energia necessària de diferents fonts d’energia. S’ha desenvolupat un sistema de tres convertidors elevadors per extreure aproximadament 1 kW de potència d’un aerogenerador WHISPER 200 i una pila de combustible Ballard NEXA de 1,2 kW. En paral·lel, hi ha un sistema fotovoltaic trifàsic connectat a la xarxa elèctrica mitjançant onduladors amb seguiment del punt de màxima potència. L’energia extreta de l’aerogenerador i de la pila, conjuntament amb la dels panells fotovoltaics, s’ha d’injectar-la a la xarxa elèctrica sense modificar el put de treball (màxima potència) dels panells. El sistema ha estat provat amb els dos generadors i s’ha injectat la potència a la xarxa elèctrica. Aquest projecte s’integra en els treballs de construcció d’una plataforma de generació distribuïda, finançat pel projecte ministerial DPI2006-15627-CO3-03, que finalitza enguany i els resultats del qual han estat avaluats favorablement pel ministeri el darrer 5 de juny. n/a En este proyecto se ha estudiado cómo extraer la energía necesaria de diferentes fuentes de energía. Se ha desarrollado un sistema de tres convertidores elevadores para extraer aproximadamente 1 kW de potencia de un aerogenerador WHISPER 200 y una pila de combustible Ballard Nexa de 1,2 kW. En paralelo, hay un sistema fotovoltaico trifásico conectado a la red eléctrica mediante onduladores con seguimiento del punto de máxima potencia. La energía extraída del aerogenerador y de la pila, conjuntamente con la de los paneles fotovoltaicos, se debe inyectar a la red eléctrica sin modificar su punto de trabajo (máxima potencia) de los paneles. El sistema ha sido probado con los dos generadores se ha inyectado la potencia a la red eléctrica. Este proyecto se integra en los trabajos de construcción de una plataforma de generación distribuida, financiado por el proyecto ministerial DPI2006-15627-CO3-03, que finaliza este año y cuyos resultados han sido evaluados favorablemente por el Ministerio el pasado 5 de junio.
  Work's type: Suport recerca
  Keywords: Convertidors Generadors Fotovoltaica n/a n/a n/a n/a n/a n/a
  Work director: Valderrama Blavi, Hugo Jorge
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Energia fotovoltaica -- Generació
  Xarxes elèctriques
  Convertidors de corrent elèctric
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar