Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica

Sistema de Integración y Gestión de CCTV para Port Aventura

 • Identification data

  Identifier: PFC:63
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC63
 • Authors:

  Lorente Muñoz, Catalina
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria telemàtica Telematic engineering Ingenieria telemática
  Student: Lorente Muñoz, Catalina
  Language: Castellà
  Creation date in repository: 2011-06-14
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Sistema d'Integració i Gestió de CCTV per a Port Aventura System of Integration and Management of CCTV for Port Aventura Sistema de Integración y Gestión de CCTV para Port Aventura
  Project public defense date: 2009-07-30
  Subject: Vigilància electrònica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte
  Education area(s): Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
  Title in original language: Sistema de Integración y Gestión de CCTV para Port Aventura
  Abstract: El projecte es centra en el replantejament de la infraestructura del Circuit Tancat de Televisió (d'ara endavant CCTV) de Port Aventura. Objectiu del projecte: Determinar el futur model tècnic d'una plataforma de vídeo distribuït que ens permeti integrar els diversos sistemes de CCTV instal.lats actualment i les futures ampliacions. De la realització d'unes prescripcions tècniques. No s'ha de fer una implementació immediata però es prepararan les instal.lacions i la documentació per a un futur canvi progressiu. A continuació es llisten les tasques que comprèn el projecte: Estudiar les instal.lacions, Estudiar la documentació, Acarar la informació amb les infraestructures, Establir els punts a actualitzar, Presa de dades, Redactar la documentació, Estudiar el mercat, Contactar amb els representants de les empreses, Lliurar la documentació a les empreses, Actualitzar el Sistema CCTV de la Zona Temàtica, Rebre i analitzar les propostes de CCTV, Determinar la proposta més òptima per CCTV, Redactar la prescripció de la XARXA, Oferir el projecte a INDRA, Valorar l'oferta d'INDRA. Aquest projecte a diferència d'altres es centra en el desenvolupament i la gestió d'una solució i no en la implementació d'aquesta. n/a El proyecto se centra en el replanteamiento de la infraestructura del Circuito Cerrado de Televisión (en adelante CCTV) de Port Aventura. Objetivo del proyecto: Determinar el futuro modelo técnico de una plataforma de video distribuido que nos permita integrar los diversos sistemas de CCTV instalados actualmente y las futuras ampliaciones. A partir de la realización de unas prescripciones técnicas. No se efectuará una implementación inmediata pero se prepararán las instalaciones y la documentación para un futuro cambio progresivo. A continuación se listan las tareas que comprende el proyecto: Estudiar las instalaciones, Estudiar la documentación, Cotejar la información con las infraestructuras, Establecer los puntos a actualizar, Toma de datos, Redactar la documentación, Estudiar el mercado, Contactar con los representantes de las empresas, Entregar la documentación a las empresas, Actualizar el Sistema CCTV de la Zona Temática, Recibir y analizar las propuestas de CCTV, Determinar la propuesta más óptima para CCTV, Redactar la prescripción de la RED, Ofertar el proyecto a INDRA, Valorar la oferta de INDRA. Este proyecto a diferencia de otros se centra en el desarrollo y la gestión de una solución y no en la implementación de esta.
  Keywords: CCTV CCTV CCTV
  Work director: Brezmes Llecha, Jesús
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Vigilància electrònica
  Enginyeria telemàtica
  Telematic engineering
  Ingenieria telemática
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar