Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial

Desarrollo de una aplicación de control para un proceso en un S.C.D

 • Identification data

  Identifier: PFC:65
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC65
 • Authors:

  Montes García, Antonio
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Student: Montes García, Antonio
  Language: Castellà
  Creation date in repository: 2011-06-14
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Desenvolupament d'una aplicació de control per a un procés en un SCD Development of a control process for an SCD Desarrollo de una aplicación de control para un proceso en un S.C.D
  Project public defense date: 2009-12-23
  Subject: Control, teoria de Control automàtic
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2009-2010
  Work's qualificative: Projecte excel·lent
  Education area(s): Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial
  Title in original language: Desarrollo de una aplicación de control para un proceso en un S.C.D
  Abstract: Elecció dels equipaments de control, desenvolupament de l'arquitectura, detall del contingut de cada un dels conjunts de maquinari plantejats, generació de plànols constructius i de cablejat interns dels armaris, plànols de contingut de senyals en els diferents policables, plànols de cablejat dels diferents policables de planta a les bornes d'armaris de control distribuït, càlcul del consum elèctric i dissipació de calor dels equips i cost econòmic del projecte d'aplicació de control per a un procés en sistema de control distribuït (SCD), basant-se en una especificació i requeriments genèrics i fàcilment transportable a una especificació real d'un procés en concret. n/a Elección de los equipos de control, desarrollo de la arquitectura, detalle del contenido de cada uno de los conjuntos de hardware planteados, generación de planos constructivos y de cableado internos de los armarios, planos de contenido de señales en los diferentes policables, planos de cableado de los policables de planta a las bornas de armarios de control distribuido, cálculo del consumo eléctrico y disipación de calor de los equipos y coste económico del proyecto de aplicación de control para un proceso en sistema de control distribuido (SCD), basándose en una especificación y requerimientos genéricos y facilmente trasladable a una especificación real de un proceso en concreto.
  Work's type: Industrial
  Keywords: Consum elèctric Equipaments n/a n/a n/a n/a
  Work director: Romero Nevado, Alfonso José
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Control, teoria de
  Control automàtic
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar