Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial

Las nuevas tecnologías y su impacto en la implantación de la eficiencia energética en la vivienda.

 • Identification data

  Identifier: PFC:68
 • Authors:

  Toribio López, Jorge
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Student: Toribio López, Jorge
  Language: Castellà
  Creation date in repository: 2011-06-14
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Les noves tecnologies i el seu impacte en la implantació de l'eficiència energètica en l'habitatge New technologies and their impact in the implementation of the energetic efficiency in the houses Las nuevas tecnologías y su impacto en la implantación de la eficiencia energética en la vivienda.
  Project public defense date: 2009-06-26
  Subject: Convertidors continu-continu
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte
  Education area(s): Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial
  Title in original language: Las nuevas tecnologías y su impacto en la implantación de la eficiencia energética en la vivienda.
  Abstract: L’eficiència energètica és una solució en front dels problemes energètics de la societat actual, i la tecnologia, ben aplicada, pot contribuir a millorar-la significativament. L’habitatge és un sector amb molt volum, de manera que cada solució de forma individual pot representar un gran estalvi de forma conjunta. La tecnologia cada dia avança per contribuir a l’estalvi d’energia. La tecnologia més utilitzada en l’habitatge és la domòtica i els petits aparells que individualment redueixen el consum. Els estalvis d’energia que es poden aconseguir a l’any en una vivenda eficient oscil•len entre el 30 i el 40%. En una vivenda unifamiliar es pot obtenir una reducció de l’ordre de les 3,5 Tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera a l’any per habitatge, i l’amortització de la inversió en tecnologia eficient s’estima entre els 8 i els 10 anys. n/a La eficiencia energética es una solución frente a los problemas energéticos de la sociedad actual, y la tecnología, bien aplicada, puede contribuir a mejorarla significativamente. La vivienda es un sector con mucho volumen, de forma que cada solución de forma individual puede representar un gran ahorro de forma conjunta. La tecnología cada día avanza para contribuir al ahorro de energía. La tecnología más utilizada en la vivienda es la domótica y los pequeños aparatos que individualmente reducen el consumo. Los ahorros de energía que se pueden conseguir al año en una vivienda eficiente oscilan entre el 30 y el 40%. En una vivienda unifamiliar se puede obtener una reducción del orden de las 3,5 Toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera al año por vivienda, la amortización de la inversión en tecnología eficiente se estima entre los 8 y los 10 años.
  Work's type: Industrial
  Keywords: Control Noves tecnologies Habitatges n/a n/a n/a n/a n/a n/a
  Work director: Castillo Pérez, Esteban del
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Convertidors continu-continu
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar