Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica

Radar doppler amb detecció I/Q per monitorització remota de senyals vitals a 2.4 GHz

 • Identification data

  Identifier: PFC:80
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC80
 • Authors:

  Peiro Ibañez, Felipe
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria telemàtica Telematic engineering Ingenieria telemática
  Student: Peiro Ibañez, Felipe
  Language: Català
  Creation date in repository: 2011-06-16
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Radar doppler amb detecció I/Q per monitorització remota de senyals vitals a 2.4 GHz Doppler radar to detect I / Q for remote monitoring of vital signs at 2.4 GHz Radar doppler con detección y / Q para monitorización remota de señales vitales a 2.4 GHz
  Project public defense date: 2009-06-17
  Subject: Monitoratge Antenes (Electrònica) Microones
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte excel·lent
  Education area(s): Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
  Title in original language: Radar doppler amb detecció I/Q per monitorització remota de senyals vitals a 2.4 GHz
  Abstract: Aquest projecte final de carrera que es presenta consisteix principalment en aconseguir poder detectar senyals vitals, particularment la freqüència de respiració i la freqüència cardíaca mitjançant un radar doppler (CW). L’objectiu és demostrar que en un futur es podrien substituir els mètodes de monitorització intrusius actuals per un que no requereix contacte físic. Per tal cosa, aquest projecte contempla el disseny, fabricació, muntatge i mesura de la part del hardware del radar doppler centrat a 2,4 GHz amb desmodulació I/Q. This final project is presented mainly in getting vital signs to detect, particularly the frequency of breathing and heart rate by Doppler radar (CW). The aim is to show that in the future could replace current methods of monitoring intrusive one that does not require physical contact. To which, this project involves the design, manufacture, assembly and measurement of the Doppler radar hardware centered at 2.4 GHz with demodulation I / Q Este proyecto final de carrera que se presenta consiste principalmente en conseguir poder detectar señales vitales, particularmente la frecuencia de respiración y la frecuencia cardíaca mediante un radar doppler (CW). El objetivo es demostrar que en un futuro se podrían sustituir los métodos de monitorización intrusivos actuales por uno que no requiere contacto físico. Para tal cosa, este proyecto contempla el diseño, fabricación, montaje y medida de la parte del hardware del radar doppler centrado a 2,4 GHz con demodulación I / Q.
  Work's type: Suport recerca
  Keywords: Radar Monitorització Doppler Radar Monitoring Doppler Radar Doppler Monitorización
  Work director: Girbau Sala, David
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Monitoratge
  Antenes (Electrònica)
  Microones
  Enginyeria telemàtica
  Telematic engineering
  Ingenieria telemática
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar