Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial

Monitorización continua de emisiones a la atmósfera de cuatro hornos.

 • Identification data

  Identifier: PFC:83
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC83
 • Authors:

  Guerrero Molina, Javier
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Student: Guerrero Molina, Javier
  Language: Castellà
  Creation date in repository: 2011-06-17
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Monitorització continua d'emissions a l'atmosfera de quatre forns Continuous monitoring of emissions into the atmosphere of four ovens Monitorización continua de emisiones a la atmósfera de cuatro hornos
  Project public defense date: 2009-07-07
  Subject: Seguiment ambiental Indicadors ambientals Forns industrials
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte
  Education area(s): Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial
  Title in original language: Monitorització continua d'emissions a l'atmosfera de quatre forns
  Abstract: L'objecte d'estudi d'aquest projecte defineix els elements necessaris per a la Monitorització contínua d'Emissions a l'atmosfera de quatre forns situats en una planta industrial d'Espanya. L'aspecte mediambiental en l'àmbit de la contaminació està prenent avui en dia un fort protagonisme en la indústria a causa del Protocol de Kyoto i l'escalfament global de la terra. Donada a la necessitat de regir i donar compliment a l'esmentat Protocol de Kyoto, totes les administracions de les comunitats d'Espanya estan fent un control exhaustiu i continu de les emissions que generen tots els processos industrials de qualsevol planta o fàbrica de la seva demarcació. Per poder dur a terme aquest control, les Indústries han d'adquirir uns Sistemes d'Anàlisi i enviar els valors captats per aquests a les diferents administracions. En aquest projecte es desenvolupa un estudi complet sobre la implantació de sistemes d'Anàlisi i de la seva comunicació amb la Sala de Control de les plantes, així com amb les administracions. n/a El objeto de estudio de este proyecto define los elementos necesarios para la Monitorización continua de Emisiones a la atmósfera de cuatro hornos situados en una planta Industrial de España. El aspecto medioambiental en el ámbito de la contaminación está tomando hoy en día un fuerte protagonismo en la industria debido al Protocolo de Kyoto y al calentamiento global de la tierra. Dada a la necesidad de regirse y dar cumplimiento al mencionado Protocolo de Kyoto, todas las administraciones de las comunidades de España están haciendo un control exhaustivo y continuo de las emisiones que generan todos los procesos industriales de cualquier planta o fábrica de su demarcación. Para poder llevar a cabo ese control, las Industrias han de adquirir unos Sistemas de Análisis y enviar los valores captados por estos a las diferentes administraciones. En este proyecto se desarrolla un estudio completo sobre la implantación de Sistemas de Análisis y de su comunicación con la Sala de Control de las plantas, así como con las administraciones.
  Keywords: Emissions Atmosfera Industrial n/a n/a n/a n/a n/a n/a
  Work director: Cruz Pérez, Joaquín
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Seguiment ambiental
  Indicadors ambientals
  Forns industrials
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar