Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica

Diseño de una herramienta para la certificación automática de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:38
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC38
 • Autores:

  Martínez Alfara, Aarón
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria telemàtica Telematic engineering Ingenieria telemática
  Estudiante: Martínez Alfara, Aarón
  Idioma: Castellà
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-08
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Disseny d'una eina per a la certificació automàtica d'Infraestructures Comuns de Telecomunicacions (ICT) Design of a tool for the automatic certification of Common Infrastructure of Telecommunications (ICT) Diseño de una herramienta para la certificación automática de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2009-06-12
  Materia: Televisió Radiodifusió
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2008-2009
  Calificativo del trabajo: Projecte
  Enseñanza(s): Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
  Título en la lengua original: Diseño de una herramienta para la certificación automática de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)
  Resumen: El desenvolupament d'aquest projecte es basa en les Infraestructures Comuns de Telecomunicacions, les quals són regulades per Real Decret 401/2003, del 4 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal.lació d'equips i sistemes de telecomunicacions.En el seu Annex I, apartat 4, s'estableixen els nivells de qualitat per als serveis de radiodifució sonora i de televisió. L'objectiu principal d'aquest projecte ha estat dissenyar una eina informàtica manejable i fàcil d'utilitzar, per a una còmoda i ràpida certificació ICT, la qual haurà de complir amb els nivells de qualitat especificats. Aquest Software precisa del programa matemàtic Matlab 7.0 o versió superior, i d'un medidor Prolink 4-C Premium de Promax The development of this project is based on the Common Telecommunications Infrastructure, which is regulated by Royal Decree 401/2003 of 4 April, that approved the Regulations on access to telecommunications services within buildings and activity Installation of telecommunications equipment and systems. In Annex I, paragraph 4, establishes quality standards for services of broadcasting and television. The main objective of this project was to design a software tool to handle and easy to use, quick and comfortable for ICT certification, which must meet specified quality levels. This Software requires the mathematical program Matlab 7.0 or higher, and a 4-meter C Prolink Promax Premium. El desarrollo de este proyecto se basa en las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, las cuales son reguladas por el Real Decreto 401/2003, del 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación. En su Anexo I, apartado 4, se establecen los niveles de calidad para los servicios de radiodifución sonora y de televisión. El objetivo principal de este proyecto ha sido diseñar una herramienta informática manejable y fácil de utilizar, para una cómoda y rápida certificación ICT, la cual deberá cumplir con los niveles de calidad especificados. Dicho Software precisa del programa matemático Matlab 7.0 o versión superior, y de un medidor Prolink 4-C Premium de Promax.
  Tipo de trabajo: Suport recerca
  Palabras clave: n/a n/a Infraestructures Telecomunicacions n/a n/a
  Director del trabajo: Girbau Sala, David
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: n/a
 • Palabras clave:

  Televisió
  Radiodifusió
  Enginyeria telemàtica
  Telematic engineering
  Ingenieria telemática
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar