Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial

Representación tridimensional de Imágenes Termográficas. Uso de la Librería Gráfica Coin3D

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:43
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC43
 • Autores:

  Morón Barroso, Abel
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Estudiante: Morón Barroso, Abel
  Idioma: Castellà
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-10
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Representació tridimensional d'imatges Termogràfiques. Ús de la LLibrería Gráfica Coin3D Three-dimensional representation of Thermographic Images. Using Graphic Library Coin3D Representación tridimensional de Imágenes Termográficas. Uso de la Librería Gráfica Coin3D
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2009-06-26
  Materia: Infografia Imatges-Processament
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2008-2009
  Calificativo del trabajo: Projecte
  Enseñanza(s): Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial
  Título en la lengua original: Representación tridimensional de Imágenes Termográficas. Uso de la Librería Gráfica Coin3D
  Resumen: Estudi introductori de la llibrería gràfica Coin3D. Com il.lustració d'ús una llibrería d'“alt nivell”, per a la representació de dades, es planteha el desenvolupament d'un programa que, fent ús de la llibrería gràfica Coin3D permeti la visualització i manipulació d'imatges en escala de grisos. El programa està enfocat en el post-processament d'imatges IR captades i exportades al PC per les càmares termogràfiques. Per al desenvolupament del programa es tracten els principals conceptes de la tècnica de la termometria, en especial, aquells més relacionats amb l'extracció de valors de temperatura de les imatges termogràfques. Les dades de temperatura obtinguts són usats pel programa per a realitzar la representació tridimensional de la imatge tèrmica mitjançant l'ús de malles. Després l'usuari pot manipular-los i modificar alguns aspectes de la seva visualització i obtenir fitxers de sortida, que poden usar altres programes d'anàlisi de dades. n/a Estudio introductorio de la librería gráfica Coin3D. Como ilustración del uso una librería de “alto nivel”, para la representación de datos, se plantea el desarrollo de un programa que haciendo uso de la librería gráfica Coin3D permita la visualización y manipulación de imágenes en escala de grises. El programa está enfocado en el pos-procesamiento de imágenes IR captadas y exportadas al PC por las cámaras termográficas. Para el desarrollo del programa se tratan los principales conceptos de la técnica de la termometría, en especial, aquellos más relacionados con la extracción de valores de temperatura de las imágenes térmográficas. Los datos de temperatura obtenidos son usados por el programa para realizar una representación tridimensional de la imagen térmica mediante el uso de mallas. El usuario puede posteriormente, mediante una serie de comandos, manipularlos y modificar algunos aspectos de su visualización y obtener ficheros de salida que pueden ser usados por otros programas de análisis de datos.
  Palabras clave: Termometria 3D n/a n/a n/a n/a
  Director del trabajo: Castillo Pérez, Esteban del
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: n/a
 • Palabras clave:

  Infografia
  Imatges-Processament
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar