Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial

Implementació d'un protocol CANopen

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:56
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC56
 • Autores:

  Vögeli Olivera, PAtrick
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Estudiante: Vögeli Olivera, PAtrick
  Idioma: Català
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-14
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Implementació d'un protocol CANopen Implementation of CANopen protocol Implementación de un protocolo CCANopen
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2010-06-23
  Materia: Protocols de xarxes d'ordinadors Control de processos Dades--Transmissió
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2009-2010
  Calificativo del trabajo: Projecte excel·lent
  Enseñanza(s): Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial
  Título en la lengua original: Implementació d'un protocol CANopen
  Resumen: L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una implementació bàsica del protocol CANopen. Aquest és un protocol de capa superior que funciona sobre una xarxa CAN i, per tant, també s’ha estudiat CAN i s’ha desenvolupat un driver complert i flexible sobre el qual CANopen treballa. La implementació resultat és bàsica i és una primera aproximació per a desenvolupar aplicacions complertes amb capacitats de comunicació a través de CANopen. El protocol implementa les funcions principals de CANopen i s’ha comprovat que es comunica perfectament amb elements disponibles comercialment. The objective of this project is to perform a basic implementation of the CANopen protocol. This is an upper layer protocol that works on a CAN network, and therefore we also studied CAN driver and has developed a complete and flexible CANopen on which it operates. The implementation result is a basic approach to develop applications with complete communication capabilities via CANopen. The protocol implements the main functions of CANopen has been proven that communicates perfectly with commercially available components. El objetivo de este proyecto es realizar una implementación básica del protocolo CANopen. Este es un protocolo de capa superior que funciona sobre una red CAN y, por tanto, también se ha estudiado CAN ha desarrollado un driver completo y flexible sobre el que CANopen trabaja. La implementación resultado es básica y es una primera aproximación para desarrollar aplicaciones completas con capacidades de comunicación a través de CANopen. El protocolo implementa las funciones principales de CANopen se ha comprobado que se comunica perfectamente con elementos disponibles comercialmente.
  Tipo de trabajo: Industrial
  Palabras clave: CAN Protocol CANopen CAN Protocol CANopen CAN Protocol CANopen
  Director del trabajo: Gil Dolcet, Ernest
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: No
 • Palabras clave:

  Protocols de xarxes d'ordinadors
  Control de processos
  Dades--Transmissió
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar