Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat

Projecte de modificació per a la millora d’una instal·lació solar fotovoltaica autònoma

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:58
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC58
 • Autores:

  Miró Moreno, David
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Estudiante: Miró Moreno, David
  Idioma: Català
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-14
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Projecte de modificació per a la millora d’una instal·lació solar fotovoltaica autònoma Draft Amendment to the Improvement of Autonomous Photovoltaic Solar Installation Proyecto de modificación para la mejora de una instalación solar fotovoltaica autónoma
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2009-06-25
  Materia: Instal·lacions fotovoltaiques Energia fotovoltaica--Generació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2008-2009
  Calificativo del trabajo: Projecte excel·lent
  Enseñanza(s): Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat
  Título en la lengua original: Projecte de modificació per a la millora d’una instal·lació solar fotovoltaica autònoma
  Resumen: El nucli de Llaberia, situat en el terme municipal de Tivissa (Ribera d’Ebre), disposa des de l’any 1997 d'un sistema solar fotovoltaic autònom per a cobrir les necessitats de consum d'energia elèctrica. Durant els anys de funcionament de la instal·lació s'han constatat deficiències en les prestacions del sistema, pel que s'ha decidit realitzar un projecte de millora de la instal·lació. L'objecte d’aquest projecte és el disseny, descripció i en el seu cas, els càlculs dels diferents elements a modificar en la instal·lació solar fotovoltaica existent, garantint així el correcte funcionament i la seva disponibilitat durant totes les èpoques de l'any, a més a més com a font auxiliar s’integrarà un grup electrogen de gas propà. The nucleus of Llaberia located in the municipality of Tivissa (Ribera d'Ebre), has since 1997 an autonomous photovoltaic solar system to meet the needs of electricity consumption. During operation of the installation have been found deficiencies in the system performance, it has decided to conduct a project to improve the installation. The purpose of this project is the design, description and where applicable, the calculations of different elements to modify the existing solar installation, ensuring the proper functioning and their availability during all periods of year, as well as a power source integrated auxiliary propane gas. El núcleo de Llaberia, situado en el término municipal de Tivissa (Tarragona), dispone desde el año 1997 de un sistema solar fotovoltaico autónomo para cubrir las necesidades de consumo de energía eléctrica. Durante los años de funcionamiento de la instalación se han constatado deficiencias en las prestaciones del sistema, por lo que se ha decidido realizar un proyecto de mejora de la instalación. El objeto de este proyecto es el diseño, descripción y en su caso, los cálculos de los diferentes elementos a modificar en la instalación solar fotovoltaica existente, garantizando así el correcto funcionamiento y su disponibilidad durante todas las épocas del año, además como fuente auxiliar se integrará un grupo electrógeno de gas propano.
  Tipo de trabajo: Industrial
  Palabras clave: Instal·lació Solar Fotovoltaica Installation Photovoltaic Solar Instalación Fotovoltaica Solar
  Director del trabajo: Zeppa Durigutti, Edgardo
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: No
 • Palabras clave:

  Instal·lacions fotovoltaiques
  Energia fotovoltaica--Generació
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar