Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial

Control LMI d'un convertidor buck-boost

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:66
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC66
 • Autores:

  Manjón Paniagua, Luis Javier
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Estudiante: Manjón Paniagua, Luis Javier
  Idioma: Català
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-14
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Control LMI d'un convertidor buck-boost Control LMI of a converter buck-boost Control LMI de un convertidor buck-boost
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2009-10-16
  Materia: Convertidors continu-continu Energia--Estalvi
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2009-2010
  Calificativo del trabajo: Projecte
  Enseñanza(s): Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial
  Título en la lengua original: Control LMI d'un convertidor buck-boost
  Resumen: El present treball té per objectiu l'estudi d'un convertidor DC-DC, Buck-Boost, controlat mitjançant un disseny de control robust basat en la metodologia LMI (Inequacions Matricials Lineals). L'objectiu d'aquest control és el de mantenir el convertidor treballant de forma estable en un punt determinat, regulant la tensió de sortida, la qual es vol que sigui igual a un valor de tensió donat Vref, i que mantingui aquest valor, amb la mínima distorsió, front a possibles pertorbacions de la càrrega o de la font d'entrada. A més es pretén satisfer certes característiques transitòries, com el temps d'establiment davant una arrencada o pertorbació, o minimitzar sobre-pics a la sortida, mitjançant la col.locació dels pols en el lloc desitjat. La dinàmica d'aquests convertidors de potència és no lineal, de manera que per a poder dissenyar el control de realimentació, es farà considerant una linealització del model del convertidor al voltant del punt d'operació n/a El presente trabajo tiene por objetivo el estudio de un convertidor DC-DC, Buck-Boost, controlado mediante un diseño de control robusto basado en la metodología LMI (Inecuaciones Matriciales Lineales). El objetivo de dicho control es el de mantener el convertidor trabajando de forma estable en un punto determinado, regulando la tensión de salida, la cual se desea que sea igual a un valor de tensión dado VREF, y que mantenga dicho valor, con la mínima distorsión, frente a posibles perturbaciones de la carga o de la fuente de entrada. Además se pretende satisfacer ciertas características transitorias, como el tiempo de establecimiento ante un arranque o perturbación, o minimizar sobre-picos en la salida, mediante la colocación de los polos en el lugar deseado. La dinámica de estos convertidores de potencia es no lineal, por lo que para poder diseñar el control de realimentación, se hará considerando una linealización del modelo del convertidor alrededor del punto de operación
  Tipo de trabajo: Industrial
  Palabras clave: Convertidors Potència Energia n/a n/a n/a n/a n/a n/a
  Director del trabajo: Leyva Grasa, Ramón
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: No
 • Palabras clave:

  Convertidors continu-continu
  Energia--Estalvi
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar