Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial

Integración del sistema de control de centrales hidráulicas. Aplicación a CH Pont de Suert (Lleida)

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:70
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC70
 • Autores:

  Ros Queralt, Jordi
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Estudiante: Ros Queralt, Jordi
  Idioma: Castellà
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-14
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Integració del sistema de control de centrals hidráuliques. Aplicació a CH Pont de Suert (Lleida) Integration of the control system of Hydraulic centrals: Application to the HC Pont de Suert, LLeida. Integración del sistema de control de centrales hidráulicas. Aplicación a CH Pont de Suert (Lleida)
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2009-01-29
  Materia: Centrals hidroelectriques Control automàtic
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2008-2009
  Calificativo del trabajo: Projecte
  Enseñanza(s): Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial
  Título en la lengua original: Integración del sistema de control de centrales hidráulicas. Aplicación a CH Pont de Suert (Lleida)
  Resumen: Aquest projecte es planteja com una inversió a realitzar en una central hidràulica. Es tracta de la modernització del sistema de control d'una central hidràulica tipus i que serveix com a estàndard per a totes les que estan en la mateixa situació. Per a la realització pràctica s'ha escollit la instal lació situada al Pont de Suert. En primer lloc es pretén determinar la idoneïtat del sistema de control actual de la central hidràulica objecte del projecte. Posarem com a requisit el integrar al màxim els diferents subsistemes en el propi sistema de control per aconseguir un major grau d'automatització que repercuteixi en una millora en el control, reduint els errors i augmentant en general la fiabilitat i disponibilitat de la instal lació. Posteriorment s'especificarà el sistema de control més apropiat i que compleixi amb els requeriments òptims per al funcionament de la instal lació: ja sigui modificant, ampliant-lo o substituint-totalment o parcialment. El document resultant ha de ser vàlid per poder demanar i realitzar l'enginyeria de detall. n/a Este proyecto se plantea como una inversión a realizar en una central hidráulica. Se trata de la modernización del sistema de control de una central hidráulica tipo y que sirve como estándar para todas las que están en la misma situación. Para la realización práctica se ha escogido la instalación ubicada en El Pont de Suert. En primer lugar se pretende determinar la idoneidad del sistema de control actual de la central hidráulica objeto del proyecto. Pondremos como requisito el integrar al máximo los diferentes subsistemas en el propio sistema de control para conseguir un mayor grado de automatización que repercuta en una mejora en el control, reduciendo los fallos y aumentando en general la fiabilidad y disponibilidad de la instalación. Posteriormente se especificará el sistema de control más apropiado y que cumpla con los requerimientos óptimos para el funcionamiento de la instalación: ya sea modificándolo, ampliándolo o sustituyéndolo total o parcialmente. El documento resultante deberá ser válido para poder solicitar y realizar la ingeniería de detalle.
  Tipo de trabajo: Industrial
  Palabras clave: Central hidràulica Control n/a n/a n/a n/a
  Director del trabajo: Maixé Altes, Javier
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: No
 • Palabras clave:

  Centrals hidroelectriques
  Control automàtic
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar