Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat

Parque fotovoltaico en el Camp de Tarragona

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:75
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC75
 • Autores:

  Giner Viñuelas, Marc
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Estudiante: Giner Viñuelas, Marc
  Idioma: Català
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-14
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Parc fotovoltaic en el Camp de Tarragona PV park in the Camp de Tarragona Parque fotovoltaico en el Camp de Tarragona
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2009-07-02
  Materia: Instal·lacions fotovoltaiques Energia elèctrica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2008-2009
  Calificativo del trabajo: Projecte
  Enseñanza(s): Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat
  Título en la lengua original: Parc fotovoltaic en el Camp de Tarragona
  Resumen: El projecte té per objectiu portar a cap el disseny i càlcul d’una instal•lació fotovoltaica amb la finalitat de trobar la millor solució per generar el màxim d’energia elèctrica amb l’objectiu d’injectar-la a la xarxa elèctrica i maximitzar el benefici econòmic per la seva venta. En el projecte s’ha dissenyat tots els elements necessaris per la posada en funcionament del parc fotovoltaic que abasta la configuració fotovoltaica, la instal•lació elèctrica, l’adequació del terreny i la construcció de les edificacions pertinents. També es realitza un estudi energètic i econòmic, que on es garanteix la viabilitat del present projecte. n/a El objetivo del proyecto es el diseño y cálculo de una instalación fotovoltaica para encontrar una mejor solución para generar el máximo de energía eléctrica, inyectarla a la red eléctrica y maximizar el beneficio económico para su venta.
  Tipo de trabajo: Industrial
  Palabras clave: Camp de Tarragona Parc fotovoltaic n/a n/a n/a n/a
  Director del trabajo: Zeppa Durigutti, Edgardo
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: No
 • Palabras clave:

  Instal·lacions fotovoltaiques
  Energia elèctrica
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar