Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica

Radar doppler amb detecció I/Q per monitorització remota de senyals vitals a 2.4 GHz

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:80
 • Autores:

  Peiro Ibañez, Felipe
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria telemàtica Telematic engineering Ingenieria telemática
  Estudiante: Peiro Ibañez, Felipe
  Idioma: Català
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-16
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Radar doppler amb detecció I/Q per monitorització remota de senyals vitals a 2.4 GHz Doppler radar to detect I / Q for remote monitoring of vital signs at 2.4 GHz Radar doppler con detección y / Q para monitorización remota de señales vitales a 2.4 GHz
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2009-06-17
  Materia: Monitoratge Antenes (Electrònica) Microones
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2008-2009
  Calificativo del trabajo: Projecte excel·lent
  Enseñanza(s): Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
  Título en la lengua original: Radar doppler amb detecció I/Q per monitorització remota de senyals vitals a 2.4 GHz
  Resumen: Aquest projecte final de carrera que es presenta consisteix principalment en aconseguir poder detectar senyals vitals, particularment la freqüència de respiració i la freqüència cardíaca mitjançant un radar doppler (CW). L’objectiu és demostrar que en un futur es podrien substituir els mètodes de monitorització intrusius actuals per un que no requereix contacte físic. Per tal cosa, aquest projecte contempla el disseny, fabricació, muntatge i mesura de la part del hardware del radar doppler centrat a 2,4 GHz amb desmodulació I/Q. This final project is presented mainly in getting vital signs to detect, particularly the frequency of breathing and heart rate by Doppler radar (CW). The aim is to show that in the future could replace current methods of monitoring intrusive one that does not require physical contact. To which, this project involves the design, manufacture, assembly and measurement of the Doppler radar hardware centered at 2.4 GHz with demodulation I / Q Este proyecto final de carrera que se presenta consiste principalmente en conseguir poder detectar señales vitales, particularmente la frecuencia de respiración y la frecuencia cardíaca mediante un radar doppler (CW). El objetivo es demostrar que en un futuro se podrían sustituir los métodos de monitorización intrusivos actuales por uno que no requiere contacto físico. Para tal cosa, este proyecto contempla el diseño, fabricación, montaje y medida de la parte del hardware del radar doppler centrado a 2,4 GHz con demodulación I / Q.
  Tipo de trabajo: Suport recerca
  Palabras clave: Radar Monitorització Doppler Radar Monitoring Doppler Radar Doppler Monitorización
  Director del trabajo: Girbau Sala, David
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: No
 • Palabras clave:

  Monitoratge
  Antenes (Electrònica)
  Microones
  Enginyeria telemàtica
  Telematic engineering
  Ingenieria telemática
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar