Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica

Disseny d’antenes Ultra WideBand (UWB)

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:81
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC81
 • Autores:

  aragonès Just, Arcadi
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria telemàtica Telematic engineering Ingenieria telemática
  Estudiante: aragonès Just, Arcadi
  Idioma: Català
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-16
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Lector etiquetes passives de RFID Passive RFID tags reader Lector etiquetas pasivas de RFID
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2009-06-17
  Materia: Antenes (Electrònica) Telecomunicació de banda ampla, Sistemes de
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2008-2009
  Calificativo del trabajo: Projecte excel·lent
  Enseñanza(s): Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
  Título en la lengua original: Lector etiquetes passives de RFID
  Resumen: El projecte tracta sobre l’estudi i el disseny d’antenes Ultra WideBand (UWB). Primerament es dona una base teòrica sobre quina és la història, estandardització i principals aplicacions de la tecnologia UWB, fent ressò en quines són les seves principals característiques de funcionament, les quals el fan un sistema atractiu per a ser utilitzat en comunicacions wireless d’altes taxes de dades. En la segona part, més pràctica, es treballa en el disseny de les antenes per tal que aquestes operin dins l’ample de banda especificat per a comunicacions UWB (3.1-10.6 GHz), indicant per a cada cas els paràmetres més importants de l’antena . I per últim, en la part final del projecte, es fa una valoració de tots els prototipus d’antenes dissenyats i construïts, indicant quin és el que millor s’escau per a comunicacions UWB. The project deals with the study and design of antennas ultra wideband (UWB). First it gives a theoretical basis on which the story is, standardization and main applications of UWB technology, in echoing what their main operating characteristics, which make it an attractive system for use in wireless communications with high data rates. In the second, more practical, working on the design of these antennas to operate within the bandwidth specified for communications UWB (3.1-10.6 GHz), indicating in each case the most important parameters of antenna. Finally, at the end of the project is an evaluation of all prototype antennas designed and constructed, indicating which is best appropriate for UWB communications. El proyecto trata sobre el estudio y el diseño de antenas Ultra WideBand (UWB). Primeramente se da una base teórica sobre cuál es la historia, estandarización y principales aplicaciones de la tecnología UWB, haciendo eco en cuáles son sus principales características de funcionamiento, las cuales lo hacen un sistema atractivo para ser utilizado en comunicaciones wireless de altas tasas de datos. En la segunda parte, más práctica, se trabaja en el diseño de las antenas para que estas operen dentro del ancho de banda especificado para comunicaciones UWB (3.1-10.6 GHz), indicando para cada caso los parámetros más importantes del antena. Y por último, en la parte final del proyecto, se hace una valoración de todos los prototipos de antenas diseñados y construidos, indicando cuál es el que mejor caso para comunicaciones UWB.
  Tipo de trabajo: Suport recerca
  Palabras clave: UWB Banda ampla UWB Wide band UWB Banda ancha
  Director del trabajo: Girbau Sala, David
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: No
 • Palabras clave:

  Antenes (Electrònica)
  Telecomunicació de banda ampla, Sistemes de
  Enginyeria telemàtica
  Telematic engineering
  Ingenieria telemática
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar