Revistes Publicacions URV: Arxiu d'Etnografia de Catalunya> 2022

El deute i el crèdit com a fets socials

 • Identification data

  Identifier: RP:5128
 • Authors:

  Sabaté Muriel, Irene
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Sabaté Muriel, Irene
  Keywords: deute
  Abstract: Aquest article rescata les bases antropològiques del concepte de deute, tot posant-lo en relació amb les nocions més clàssiques de do i reciprocitat. A continuació, dona compte de la proliferació d’estudis antropològics sobre el deute a partir de la crisi financera del 2008, i assenyala i situa els treballs més influents que han aparegut els darrers anys en aquest àmbit, els quals endreça en grans tendències. L’article es completa amb una referència al cas de la crisi hipotecària a Espanya, amb l’aportació original de l’autora entre d’altres.
  Journal publication year: 2022
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article