URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 1993
Title Date
Adéu Escola, adéu!1993
Alícia a la Universitat de les meravelles1993
Aproximación a una educación en valores1993
Converses amb Francesc Imbernon1993
Deu anys del Camp d'Aprenentatge a l'Ebre: 1982-83/1992-931993
Didàctica de...: Vivència d'innovació educativa1993
El còmic a la Didàctica de les Ciències Experimentals1993
El futur del professorat: tècnics, crítics o creatius?1993
Els programes d'immersió i de català progressiu1993
20ena. Escola d'Estiu del Camp de Tarragona1993
Fer Matemàtiques1993
La Formació Permanent i els Moviments de Renovació Pedagògica1993
La història després de la fi de la història1993
La percepció nacional dels alumnes de 12-16 anys davant les eleccions1993
L'aprenentatge algebraic a través del joc1993
La resolució de problemes al cicle inicial. Efecte de la pràctica1993
Les Ciències Socials al Cicle Superior d'EGB: Una visió del currículum experimental1993
Los procedimientos: Aprendizaje, enseñanza y evaluación1993
Mecánica muscular y articular1993
VI Jornades sobre Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques1993
V Jornades de Didàctica de la Llengua1993
V symposium de Didáctica de las Ciencias Sociales1993
22 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili