URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 1999
Title Date
Algunes consideracions sobre l'estat actual de l'ensenyament de la història, la geografia i la resta de ciències socials1999
Converses amb Isabel Gomis, Tobar Matilla, Neus Turu i Jesús Hernández1999
Educació Física i Plàstica. Àrees interdisciplinàries1999
Educació visual i plàstica a l'E.S.O1999
Hi havia una vegada1999
Introducció de la llengua anglesa al cicle inicial d'Educació Primària1999
La inhibició intel·lectual i les seves manifestacions a l'escola: una il·lustració clínica1999
La meletxa Polina1999
La reforma de la Secundària i la formació psicopedagògica del professorat1999
L'Educació Física a l'E.S.O.1999
Moure's per conèixer (Àrea de descoberta d'un mateix)1999
Observacions sobre la informació científica referent a les drogues en alguns llibres de text d'E.S.O.1999
Pensament pedagògic i acció educativa de Zoltán Kodály1999
Potenciant la imaginació a través de l'activitat plàstica1999
TITANIC... ESO. Les cultures a l'escola després de deu anys de la Reforma1999
15 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili