URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 2004
Title Date
A l'ensenyament cal combatre la passivitat2004
Anàlisi dels resultats de l'avaluació de les competències bàsiques2004
Aproximació a l'Escola Valenciana de Geografia2004
Competències bàsiques en Música a primària. Seminari de mestres de Música del Gironès.2004
Converses amb Carme Burgués Flamarich2004
Didàctica amb fonts d'arxius2004
El material reutilitzat a les sessions de psicomotricitat2004
Els nostres vells mestres2004
Els valors de la música i els joves2004
El tractament de grups flexibles d'alumnes: balanç d'una experiència2004
Ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres: Anglès2004
Idees alternatives sobre l'alimentació en alumnes portuguesos d'Ensenyament Bàsic (11-12 anys).2004
Joc a joc, de plaça a plaça2004
La competència per ser ciutadà del segle XXI i la contribució de l'escola a la seva adquisició2004
L'argumentació en alumnes universitaris de Magisteri de la Universitat Rovira i Virgili.2004
Metodologia comparada en l'educació musical: Kodàly, Orff i Dalcroze. Implicacions per a la construcció d'una Didàctica de la Música2004
Un tractament viu del medi ambient2004
17 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili