URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 2006
Title Date
Aprendre a expressar intencions comunicatives a través del llenguatge.2006
Consideracions sobre els coneixements que haurien de posseir els mestres catalans per a una bona pràctica docent de les ciències socials2006
Converses amb Mercè Izquierdo2006
El CEIP Antoni Roig: De la biblioteca a la mediateca2006
El programa PISA aplicat a alumnes universitaris de l'ensenyament de Mestres. Resultats d'una experiència.2006
Els ocells del pati2006
Els períodes de regressió: Vulnerabilitat i oportunitat del desenvolupament infantil2006
La cultura familiar: Una nova aproximació al concepte de família2006
L'AEMCAT: Associació d'ensenyants de Música de Catalunya2006
L'ensenyament de les matemàtiques des de l'aprenentatge dialògic2006
Les idees científiques dels infants i l'ensenyament de les ciències a l'escola primària2006
Material psicomotriu de baix cost2006
Reforçar la qualitat implica reformular un nou professional de l'ensenyament.2006
13 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili