URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 2008
Title Date
Afrontar el repte de les societats heterogènies: elements de reflexió per a la pràctica educativa2008
Aportacions de l'experiència musical i el moviment a l'educació2008
Calen mestres, mestres. Però quins mestres?2008
Converses amb Montserrat Anton2008
El museu a disposició de l'escola2008
El perfum dels sons2008
El plantejament de preguntes com a estratègia per millorar la capacitat argumentativa2008
El retrat: una proposta per treballar l'art al Museu d'Art Modern de Tarragona2008
Joc i matemàtiques: recerca i implicacions didàctiques2008
L'educació per a la ciutadania a l'escola2008
Nivells de representació de l'atenció conjunta2008
Per un aprofitament conseqüent del medi: el lligam Roma-Tàrraco2008
Reflexions al voltant del Pràcticum d'Educació infantil: un model per esdevenir mestres?2008
13 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili